Prospectus

nl en

Mediatisering van Politiek

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Studenten begrijpen het concept ‘mediatisering van politiek’, de oorzaken en de gevolgen ervan.
Doel 2: Studenten kunnen deze kennis toepassen om actuele politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen te begrijpen en evalueren.
Inhoud: Het lijkt vanzelfsprekend dat politiek (in toenemende mate) gemediatiseerd is. Politici reageren op de waan van de dag en verliezen daardoor beleidsdoelen op langere termijn uit het oog, zo is veelal de redenering. In deze cursus beantwoorden we de vraag: is alle politiek gemediatiseerd? Gebaseerd op de uitkomsten van recente onderzoek op het gebied van de politieke communicatie onderzoeken we op welke manier en in welke mate media invloed hebben op politiek. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat wordt er bedoeld met ‘mediatisering’? Hoe beïnvloeden media verkiezingscampagnes? Worden oppositiepartijen sterker beïnvloed door de media dan coalitiepartijen? En heeft media-aandacht effecten op wetgeving? Deze cursus is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen een genuanceerde kijk op de relatie tussen politici en journalisten.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit seminars waarin de studenten actief met elkaar de gelezen literatuur bediscussiëren, aangevuld met inleidende presentaties door de docent en diverse gastdocenten.

Studiemateriaal

Artikelen en boekhoofdstukken (ongeveer 800-1000 pagina’s). Studenten ontvangen een syllabus met de literatuurlijst voor aanvang van de cursus.

Toetsing

Studenten worden beoordeeld op een tweetal essays; op de feedback die zij geven op de essays van medestudenten; en op hun participatie tijdens de werkgroepen.

Registratie

Ingangseis

Politieke Psychologie

Rooster

Rooster