Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Decisionmaking and rational choice

Course
2016-2017

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten te introduceren in de economische theorie van politiek (‘public choice’ of ‘rational choice theory’) om daarmee inzicht te krijgen in collectieve besluitvorming. Deze theorie is gebaseerd op een aantal eenvoudige veronderstellingen en een analytische methode die, eenmaal toegepast, geleid hebben baanbrekende inzichten over politiek en bestuur. Het heeft geleid tot een verandering in ons denken over de mogelijkheden van collectieve actie, het functioneren van politieke instituties en het ambtelijke apparaat, beleidsprocessen en internationale betrekkingen. Deze cursus presenteert de bouwstenen van deze theorie en gaat in op verschillende toepassingen zoals de analyse van stemprocessen, samenwerking en de vormgeving van instituties, inclusief de effecten van die instituties op gedrag. De deelnemers leren de noodzakelijke vaardigen om deze theorie in eigen analyses en onderzoek toe te passen.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de logica en belangrijke vraagstukken van de economische theorie van politieke besluitvorming uitleggen;

  • Studenten hebben voldoende vaardigheden om op basis van deze theorie een kritische analyse te maken van een concreet besluitvormingsproces in de publieke sector;

  • Studenten kunnen belangrijke onderdelen van de economische theorie van politieke besluitvorming (bijvoorbeeld de effecten van verschillende stemprocedures, de effecten van politieke instituties, de logica van coalitievorming) toepassen op besluitvormingsprocessen in de publieke sector.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit het actief deelnemen aan colleges en participatie in werkgroepen.

Studielast

Totaal: 140 uur
Hoorcolleges: 14 uur (7 hoorcolleges van 2 uur).

Werkcolleges: 14 uur (7 werkgroep bijeenkomsten van 2 uur).

Zelfstudie en voorbereiding: 112 uur (voorbereiding colleges, bestudering van de literatuur, voorbereiding voor de opdrachten en het eindpaper).

Toetsing

Paperopdracht (60%) in combinatie met twee toegepaste oefeningen waarbij gebruik gemaakt wordt van vormen van ‘serious gaming’/rollenspel.

Het eindpaper analyseert op een kritische wijze een afgerond besluitvormingsproces (bijvoorbeeld de vaststelling van een gemeentelijk beleid, een verandering van een wettelijke maatregel, de keuze van een EU richtlijn of de onderhandelingen van een internationale overeenkomst) met behulp van de concepten en methode zoals we dat in dit college bespreken. Het eindpaper bepaalt 60% van het eindcijfer.

Deze oefeningen richten zich op collectieve besluitvorming en beleidsvoorbereiding (20% voor de beoordeling van elke oefening).
De inlevertermijn van het eindpaper en het moment van de oefeningen zijn terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing en compensatie

  • Eindpaper en herkansing: het eindpaper is 60% van het eindcijfer en moet voldoende zijn. In het geval van een onvoldoende moet de student het eindpaper herkansen. Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen wanneer zij een eindpaper bij de eerste vervaldatum hebben ingeleverd en de beoordeling de mogelijkheid van herkansing biedt: het cijfer mag niet lager zijn dan een 3 óf je hebt toestemming van de examencommissie om mee te doen. Indien het eindpaper met een 5,5 of hoger is beoordeeld, vervalt het recht op herkansing. ‘No show’ studenten verspillen hun herkansing.

  • Twee oefeningen: de cijfers van beide oefeningen (in groepsvorm) tellen elk voor 20% mee in het eindcijfer. In het geval van een onvoldoende kan dit cijfer met de andere cijfers voor de cursus worden gecompenseerd. De mogelijkheid van herhaling is er niet (vanwege de vorm van het spel). In het geval van ‘no show’ bij de oefeningen wordt geen beoordeling gegeven (met andere woorden: deelname is verplicht).

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Blackboard

Schrijf je ook in voor dit vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

Shepsle, K.A. (2010) Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Institutions. 2nd edition. New York and London: W.W. Norton & Company.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof.dr. B. Steunenberg,
b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-