Prospectus

nl en

Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De opleiding bestuurskunde is een internationaal georiënteerde, academische studie, die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij twee bachelortracks aan, namelijk:

Economie, Bestuur en Management (EBM) is een gecombineerde track van Bestuurskunde én de economische afdeling van de juridische faculteit. Je bestudeert zowel de wereld van het openbaar bestuur als die van de economie. Zoek je de uitdaging? Ben je maatschappelijk betrokken? Dan is EBM de bachelortrack voor jou! In deze opleiding bestudeer je actuele problemen zoals het oplossen van de financiële crisis, het betaalbaar houden van de pensioenen en besturen van de banken. Telkens kijk je met een bestuurskundige en een economische blik naar deze thema’s. Die combinatie van kennis is uniek.

Rooster 2017-2018:

Het rooster voor 2017-2018 kunt u vanaf uiterlijk begin augustus vinden onder “links”- hier rechts op dit scherm.

Propedeuse EBM

De bachelortrack Bestuurskunde: EBM berust op een aantal pijlers waaronder Bestuurskunde, Organisatie & Management en Economie.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat Bestuurskunde Ba1

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Micro and Macroeconomics 5

Blok 2

Organisatietheorie 5
Introduction to Policy Studies 5
Institutional Economics 5

Blok 3

Statistiek 5
Policy Economics 5
Public management 5

Blok 4

Political Science 5
Introduction to Law 5
EBM I: markets and governance 5

Tweede jaar EBM

In het tweede jaar van Bestuurskunde: EBM staat verdieping van economische en bestuurskundige thema’s centraal. Daarnaast wordt in het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management: Project Bedrijfsmatig werken’ de kennis en inzichten die je inmiddels hebt verworven met elkaar geïntegreerd. In dit vak doe je ook onderzoek.

Course EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat Bestuurskunde Ba2

Blok 1

Foundations of Public Administration 5
Management and Performance 5
Public Sector Economics 5

Blok 2

Kwantitatief Onderzoek 5
European Union Politics and Policy 5
Accounting and Financial Reporting 5

Blok 3

Constitutional and Administrative Law 5
Socio-Economic Policy: Theory and Institutions 5
Public Financial Management 5

Blok 4

Foundations of Political Philosophy/ Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
Socio-Economic Policy: Empirical Analyses 5
EBM II: market-like practices in the public sector 5

Derde Jaar EBM

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

Studenten die in februari 2017 willen beginnen met hun master hebben de mogelijkheid de Bachelorscriptie in het najaar van 2016 schrijven.Neem hierover contact op met de studieadviseur. Bachelorstudenten die in het voorjaar hun scriptie schrijven worden in het najaar over de ingangsvoorwaarden geïnformeerd.

Course EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte 30
Ethics - Bestuursethiek 5
Philosophy of Science / Wetenschapsfilosofie (Den Haag) 5
European Economic Integration 5
Decisionmaking and rational choice 5
Bachelorproject (15 ECTS) 15
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Overgangsregelingen

Comparative Government in International Perspective

Studenten die Comparative Government in International Perspective niet hebben gehaald en dit als verplicht vak hebben gehad, dienen de volgende vervangende vakken te volgen:
EBM-studenten dienen het vak Sociaaleconomisch Beleid: Empirisch Analyse (blok 4) met de tweedejaars te volgen.
BBO-studenten dienen te kiezen uit 1 van de volgende twee vakken: International Administration (blok 2) of Introduction to Public Affairs (blok 3) van de tweedejaars. Geef aan het OSC door welk van de twee vakken je wilt volgen ter vervanging van CGIP: onderwijsbsk@fgga.leidenuniv.nl (dit is nodig om je studievereisten aan te passen. Je dient jezelf voor het vak in uSis aan te melden!)

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 15-16)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma vanaf collegejaar 2016-2017 zal het vak Onderzoeksontwerp niet langer worden aangeboden. Studenten die in september 2015 of eerder zijn begonnen met hun bachelor Bestuurskunde en dit vak dienen te herkansen, maken gebruik van de volgende overgangsregeling voor het herkansen van het tentamen en de opdrachten.
Werkwijze:
Er zal geen serie van zeven hoorcolleges worden aangeboden in collegejaar 2016-2017. Ter vervanging zal in dat jaar voor studenten die dit vak moeten herkansen en willen afronden het volgende ter vervanging worden aangeboden:
1 De studenten krijgen via een nieuwe Blackboard site van het vak de beschikking over de collegesheets en overig studiemateriaal uit het jaar 2015-2016. Deze site zal ook worden gebruikt voor verdere communicatie. Bijtijds inschrijven is dus nodig.
2 Er zal voor de studenten twee bijeenkomsten van 1,5 uur worden georganiseerd in het midden en aan het eind van blok 2. Hierbij dient het volgende in acht genomen te worden:

 • Studenten bereiden zich voorafgaand aan iedere bijeenkomst goed voor, door de stof uit jaar 2015-2016 grondig te bestuderen. Een goede voorbereiding van studenten op deze bijeenkomsten zal noodzakelijk zijn om het vak te halen. Alleen op basis van gedegen voorkennis kunnen dergelijke bijeenkomsten kans van slagen hebben omdat uiteraard niet alle stof uitvoerig behandeld kan worden in zo’n kort tijdsbestek. Zorg dus dat je alle stof goed hebt bestudeerd voordat je naar de bijeenkomsten komt;

 • Docenten verzorgen een interactief college bestaande uit een korte herhaling van de hoofdthema’s en onderwerpen van het vak;

 • Studenten krijgen tijdens beide colleges ruim de mogelijkheid om vragen te stellen over de stof in een Q&A sessie;

 • Bijeenkomst 1 betreft de stof uit week 1 t/m week 4. Bijeenkomst 2 betreft de stof uit week 5 t/m week 7.

 • Ook voor deze overgangsregeling geldt een herkansingsmogelijkheid in de reguliere herkansingsperiode voor tentamens gemaakt in blok 2.
  Toetsing
  Toetsing: Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & Paper (30%) & Opdracht (20%).
  Voor alle onderdelen, waarvan het deelcijfer voor 30% of meer meeweegt in het eindcijfer, dient men een voldoende te halen (d.w.z een 5,5 of hoger)

Economische kijk op organisaties (EBM cohort 15-16)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Economische kijk op organisaties vervangen voor een nieuwe vak Institutionele Economie.

Studenten (EBM) die Economische kijk moeten herkansen dienen het vak Institutionele Economie (blok 2) te volgen.

Economie in hoofdlijnen (EBM cohort 15-16)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak economie in hooflijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen

(EBM) studenten die Economie op hoofdlijnen moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Bachelor project (cohort 13-14 en verder terug)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het bachelor project 10 ECTS vanaf 2016-2017 voor studenten die zijn begonnen met hun bachelor in september 2014.

Studenten die hun bachelor zijn begonnen in september 2013 of eerder dienen het bachelor project te volgen voor 15 ECTS. Studenten die het bachelor project voor 15 ECTS moeten doen, draaien mee met de hoorcolleges en de werkgroepen van het bachelor project nieuwe stijl (10 EC), maar dienen te voldoen aan de eisen van het bachelor project oude stijl (15ECTS). Dit betekent dat de 15-EC scriptie groter van omvang is dan de 10-EC scriptie (woordlimiet: 15.000 woorden ipv 8000 woorden). In de 15 EC scriptie dient er uitgebreid stilgestaan te worden bij de normatieve implicaties van de bevindingen, dient er grondig gereflecteerd te worden op betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, dienen er uitgebreide aanbevelingen te worden gedaan voor vervolgonderzoek, en dienen er verschillende beleidsaanbevelingen worden opgesteld. Deze zaken dienen ook aan bod te komen in de 10-EC scriptie maar veel beperkter.

Decision Making and Rational Choice

Studenten die het vak Decision Making and Rational Choice niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Economische theorie van politiek te volgen. Eerder behaalde deelcijfers voor het vak Decision Making and Rational Choice zijn niet langer geldig.

Keuzevakken Bestuurskunde

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen studenten zich hiervoor aanmelden.

NB: Keuzevakstudenten volgen alleen hoorcolleges en geen werkgroepen!

De actuele lijst met keuzevakken van Instituut Bestuurskunde

Na je bachelor

Masters

Als je bij het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden een bachelordiploma hebt gehaald, mag je direct instromen in alle master van het Instituut Bestuurskunde.
Dit zijn de volgende masters:

Je hoeft je alleen in te schrijven via studielink. Deadlines voor studenten met een Leidse bestuurskunde bachelordiploma dat rechtstreeks toegang geeft tot onze masters:

 • 15 juni voor start in september

 • 1 december voor start in februari

Let op: voor diegene die willen starten in september 2015 of daarna is het schrijven van een motivatiebrief verplicht.

Research Master

De Research Master is bij uitstek geschikt voor studenten die toe zijn aan een extra uitdaging na de bachelorfase. Studenten leren academische vaardigheden en doen kennis op die inzetbaar is op meerdere terreinen: de wetenschap, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de overheid en meer.

Meer over de opleiding vind je op mastersinleiden.nl. Let op: voor dit programma dien je je voor 1 april aan te melden via het online aanmeldsysteem. Meer weten? Kom naar de voorlichtingsdagen! De data worden bekend gemaakt op mastersinleiden.nl.

Introductiebijeenkomsten

Welkomstdag Bestuurskunde

Maandag 5 september: welkomstdag

09.00 – 09.30 uur Ontvangst in de hal van Diligentia (Lange Voorhout 5, Den Haag)

09.30 – 09.45 uur Welkomstwoord dr. Rik de Ruiter (Bachelorcoördinator)

09.45 – 10.30 uur Introductiecollege door dr. Jelmer Schalk (Onderwijsdirecteur)

10.30 – 11.00 uur Opdelen in groepen en met docentmentor naar een werkgroepzaal

11.00 – 11.45 uur Kennismaking met docentmentor en werkgroep

11.45 – 12.00 uur Groepsfoto maken voor de Schouwburgstraat

12.00 – 13.30 uur Lunch in Debatcafé met optioneel rondleiding door het faculteitsgebouw

13.30 uur Einde programma