Prospectus

nl en

Older Literature in the Class Room:

Course
2016-2017

Vanaf het moment dat de graven van Holland er in de 13de eeuw neerstreken en bouwactiviteiten begonnen te ontplooien, werd Den Haag een centrum van politieke macht. Aanvankelijk gold die macht vooral het gewest Holland, maar de invloed van Den Haag strekte zich allengs uit tot ver daarbuiten. Ingrijpende veranderingen in de bestuursstructuur in de eeuwen die volgden, met name het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden, hadden een weerslag op de Haagse politiek en maakte het Binnenhof tot een spil in de Europese diplomatie. Het bestuurscentrum was het decor van ingrijpende gebeurtenissen, zoals de voorbereiding van veldtochten tegen de Friezen, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, de afzwering van Filips II, de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt, de Grote Vergadering van 1651-1652 en de beestachtige slachtpartij van de gebroeders De Witt.

Bij al deze gebeurtenissen hebben auteurs zich laten horen, in alle denkbare constellaties. Soms lieten machthebbers hun politiek kracht bijzetten door haar te laten bezingen door minstrelen en hofdichters. Diezelfde dichters deinsden er echter zelden voor terug ook – al dan niet op subtiele wijze – hun visie en eventuele kritiek mee te laten klinken. En er klonken uiteraard ook tegenstemmen van buiten de directe kring van de machthebbers. In later eeuwen zou de stem van het volk soms bescheiden, maar vaak ook verrassend grof en direct zich mengen in politieke zaken en ontstond er een heus publiek debat. Daarbij werd er gereflecteerd op grote gebeurtenissen, maar ook de kleine corruptie en menselijke schandaaltjes kwamen aan bod.

De literatuurwetenschap heeft zich in het verleden verdiept in de complexe relatie tussen politiek en literatuur. In de cursus verdiepen de studenten zich in deze materie en passen die toe op de specifiek Haagse situatie. In het eerste deel van de cursus komen naast de literaire theorie meer algemene zaken aan de orde, zoals de Haagse politieke situatie en de veranderingen daarbinnen, de literaire hofcultuur in de Middeleeuwen, propaganda, de pamfletcultuur en sociaal-culturele participatie – steeds aan de hand van algemene studies en concrete Haagse voorbeelden. In het tweede deel van de cursus verdiepen de studenten zich individueel in een specifieke casus.

Het is voor de huidige bezoeker niet eenvoudig zich een goed beeld te vormen van het rijke politieke verleden van Den Haag. Juist de literaire blik biedt de mogelijkheid op een aantrekkelijke manier de vaak complexe materie te verhelderen. Deze cursus heeft daarom als specifiek aandachtspunt de overdracht van de kennis, zoals opgedaan tijdens de cursus, te vertalen voor een algemeen publiek. Met elkaar bereiden de studenten een politiek-literaire digitale gids voor, waarmee de Haagse bezoeker zich kan oriënteren op en rond het Binnenhof.

Zie voor meer informatie op Masterlanguage