Prospectus

nl en

Choice of other regional courses

Course
2016-2017

Een regio anders dan Sub-Sahara Afrika en Zuidoost Azië kan ook worden bestudeerd in het tweede jaar, maar alleen na toestemming van de examencommissie CA-OS. In dat geval volg je keuzevakken buiten de opleiding CA-OS en leer je bijvoorbeeld over Latijns Amerika, Europa, Oost Azië, Midden Oosten… Dat betekent dat je zelfstandig de Area Studies-keuzeruimte van 10 ECTS invult met één of meerdere keuzevakken uit het aanbod van de Universiteit Leiden of andere Nederlandse universiteiten.

Bij de andere vier CA-OS opleidingen in Nederland kun je eventueel antropologische regiomodules vinden over verschillende regio’s, maar je kunt ook terecht bij de Leidse Faculteit der Geesteswetenschappen, waar de hele opleidingen in verschillende Area Studies worden aangeboden. Denk eraan dat deze opleidingen niet al hun vakken open stellen als keuzevak voor externe studenten. In de e-gids vind je onder Keuzevakken de vakken die wel beschikbaar zijn en kun je je volgens de informatie in de cursusbeschrijving inschrijven via Usis.
Het volgen van onderwijs aan een andere Nederlandse universiteit kan alleen als je je daar tijdig inschrijft als gaststudent (zie daarvoor de websites van betreffende universiteiten) en uiteraard als het vak open is voor keuzevakstudenten.

Jouw keuze aan vakken kun je het beste vooraf voorleggen aan de examencommissie als vervanging van de CA-OS regiomodules. Dat verzoek stuur je per e-mail aan de examencommissie (zie de pagina Examencommissie) óf door verzoekschriften in Usis in te dienen (zie het tabblad Keuzevakken – waar in dit geval de instructie bij Situatie 6 van toepassing is).

Bij het kiezen van regio-keuzevakken moet je met het volgende rekening houden:

  • de vakken moeten meerdere aspecten van de hedendaagse maatschappij in een regio behandelen: economie, cultuur, geschiedenis, politieke inrichting, kunst… Je kunt dus meerdere vakken volgen over verschillende thema’s in dezelfde regio.

  • een regio is in principe breder dan een natiestaat, maar kan in sommige gevallen ook de grote natiestaten beslaan (denk aan Rusland, China, VS…)

  • taalvakken worden niet als regiomodule gezien, maar kunnen eventueel in het 3e jaar als invulling van de vrije keuzeruimte worden gevolgd

  • de regio-keuzevakken moeten in principe het niveau 200 hebben, maar maximaal 5 ECTS op niveau 100 kan worden erkend. Hogere niveaus zijn uiteraard prima.