Due to the Corona Virus the information regarding study and examination for semester 2 (block 3 and 4) is not up-to-date. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Politieke Psychologie

Course
2017-2018

Omschrijving

Doel 1: Na afloop van de cursus zul je meer kennis en inzicht hebben in de belangrijke onderzoeksvragen, begrippen, theorieën, methoden en resultaten van de politieke psychologie en;
Doel 2: Bekend raken met sommige van de methodologische uitdagingen van politieke psychologie (door analyse van teksten tijdens de bijeenkomsten)

Politieke psychologie gaat over politiek gedrag van burgers en politici. Politieke psychologie gaat zowel over de wijze waarop psychologische factoren van invloed zijn op politieke processen, als de wijze waarop politieke processen van invloed kunnen zijn op individuele beleving en gedrag. Een politiek psycholoog kan bijvoorbeeld de relatie tussen persoonlijkheid en politieke voorkeuren bestuderen, of kijken of betrokkenheid bij een bepaalde partij van invloed is op de wijze waarop politieke informatie wordt verwerkt. Tijdens de cursus gebruiken we een aantal klassieke en actuele publicaties uit de politieke psychologie om kennis te verkrijgen over de belangrijkste inzichten en thema’s van het vakgebied. We zullen aandacht besteden aan de wijze waarop politieke opvattingen tot stand komen, hoe deze opvattingen kunnen worden beïnvloed, en hoe politieke beslissingen tot stand komen. Bovendien besteden we aandacht aan de psychologische aspecten van politieke conflicten. Wanneer beginnen burgers te protesteren? Wanneer ontstaat radicalisering? En hoe gaan we om met complexe (internationale) conflicten? Tijdens de cursus zal aandacht worden besteed aan de belangrijkste wetenschappelijke inzichten die voortkomen uit de politieke psychologie, maar zal tevens worden stilgestaan bij de toepasbaarheid van deze inzichten voor begrip van een aantal van de grote uitdagingen van de maatschappelijke en politieke realiteit van nu, zoals de opkomst van populisme, de legitimiteit van politiek en overheid, polarisering in de samenleving, radicalisering, en gewapende politieke conflicten. De cursus politieke psychologie heeft dus tot doel je bekend te maken met de belangrijkste inzichten van dit vakgebied, maar nodigt je ook uit om na te denken over de wijze waarop deze inzichten kunnen worden ingezet (of moeten worden ontwikkeld) om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en politieke uitdagingen van deze tijd.

Literatuur

Het lesmateriaal zal bestaan uit een aantal klassieke wetenschappelijke artikelen in de politieke psychologie, aangevuld met materiaal voor de werkgroepen over maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar de politieke psychologie aan kan bijdragen. Het lesmateriaal is beschikbaar via blackboard.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over de hoor- en werkcolleges en de bestudeerde literatuur.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 19 december 2017, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 23 januari 2018, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Niet van toepassing.