Prospectus

nl en

Politiek Leiderschap

Course
2017-2018

Omschrijving

Doel 1: Vergroten van kennis over de belangrijkste concepten over politieke elites en leiderschap, de genese (ambitie en recrutering).
Doel 2: Vergroten van kennis over het functioneren (typologieën, besluitvorming, leiderschapsethiek) van politieke leiders, en de relatie tussen leiders en volgelingen.

Inhoud: Het is een vreemde paradox in de politieke wetenschap dat we minder weten van politieke actoren naarmate zij meer invloed hebben. Empirisch onderzoek naar het gedrag op massaniveau (kiezers, burgers) is nu eenmaal makkelijker dan het bestuderen van politieke elites of leiders. Toch probeert deze vervolgcursus het evenwicht enigszins te herstellen. Na een bespreking van de belangrijkste concepten (politieke elites, leiderschap) en benaderingen (psychologisch, institutioneel), kijken we achtereenvolgens naar het begin en einde van leiderschap (ambitie, recrutering, opvolging) en het functioneren (relatie met volgelingen, effectiviteit, integriteit) van politieke leiders.

Onderwijsvormen

Deelnemers moeten actief deelnemen aan alle bijeenkomsten, maar in geval van overmacht mag één bijeenkomst gemist worden. In plaats van een eind-paper schrijft elke deelnemer voor elke bijeenkomst een essay.

Studiematerialen

Artikelen en hoofdstukken (ongeveer 900 pagina’s). Een programma met literatuurlijst is beschikbaar voor aanvang van de vervolgcursus. Van elk te lezen onderdeel dat niet digitaal beschikbaar is wordt één exemplaar tenminste één week tevoren ter beschikking gesteld.

Toetsing

Het gemiddelde cijfer van de vijf beste essays vormt het eindcijfer.

Inschrijven

Zie onder Algemene Info jaar 3

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Politieke Psychologie