Prospectus

nl en

Quaternary geology and soils of The Netherlands

Course
2016-2017

Toegangseisen

Aardwetenschappen behaald.

Beschrijving

In deze cursus wordt een globaal overzicht gegeven van de klimaatsfluctuaties, zoals die van de afgelopen 2,4 miljoen jaar bekend zijn, en de oorzaken en de wijze waarop dit databestand tot stand is gekomen (proxy data). Vervolgens wordt de stratigrafische indeling van het Kwartair in Noordwest Europa behandeld, die op deze fluctuaties gebaseerd is.

Het tweede deel van deze module wordt toegespitst op Nederland: wat zijn de gevolgen van deze klimaatsfluctuaties voor de geologische opbouw van Nederland en wat zijn de landschapskenmerken van de verschillende regio’s in Nederland?
Als laatste wordt het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie behandeld, waarbij het accent ligt op toepassing in de archeologie. Hierbij is een practicum gepland, waarin de classificatie wordt geoefend.

Leerdoelen

 • De verschillende klimaatsystemen op aarde kennen en de regionale variaties van diverse belangrijke klimaatsomslagen in het Laat Kwartair en Holoceen;

 • De stratigrafische indeling van het Kwartair in Noordwest-Europa kennen, en weten waarop deze onderverdeling is gebaseerd;

 • De ontstaansgeschiedenis van Nederland in grote lijnen kennen;

 • Het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie begrijpen en kunnen toepassen;

 • Met behulp van een Nederlandse bodemkaart en de bodemclassificatie een uitspraak doen over de ouderdom en het type sediment waarin die bodem is gevormd.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 14×2 uur hoorcollege;

 • 200 pagina’s literatuur;

 • 2 uur practicum;

 • Opdrachten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Practicum.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

D. Anderson, A. Goudie & A. Parker, Global Environments through the Quaternary. Exploring Evironmental Change. 2nd edition, Oxford University Press (2013). ISBN: 9780199697267.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht bij de practica.