Prospectus

nl en

The Netherlands and the European Union

Course
2017-2018

Toegangseisen

Politiek van de Europese Unie

Beschrijving

Nederland stond lang te boek als een pro-Europese natie. Of het nu om regeringen, ministeries, parlementariërs, rechters, eurocommissarissen, partijen, kiezers, belangengroepen of media ging, vrijwel iedereen leek voor verdieping en verbreding van Europese integratie. De verbazing was daarom groot toen een forse meerderheid van de Nederlandse kiezers in juni 2005 het Europees Grondwettelijk Verdrag in een referendum afwees. En plots leek heel Nederland eurosceptisch. Regering en parlement waren terughoudender ten aanzien van uitbreiding, een financiële bijdrage aan de Europese begroting en de redding van Griekenland uit de schuldencrisis. Het verhaal gaat dat heel Nederland zo een pro-Europees standpunt heeft ingewisseld voor een eurosceptische positie. Deze cursus gaat na of dat eigenlijk wel zo is. Was er in het verleden niet eerder sprake van euroscepsis? En is Nederland in vergelijking met andere landen wel zo eurosceptisch vandaag de dag?

Leerdoelen

  1. In de cursus Nederland in de Europese Unie leren studenten de (veranderende) Europese opstelling van onder meer Nederlandse burgers, regeringen, partijen en belangengroepen te verklaren. Daarmee maken ze zich niet alleen de belangrijkste politicologische theorieën en benaderingen op dit vlak eigen, maar ook een onderdeel van de Nederlandse politieke geschiedenis. 2. Daarnaast leren studenten zich in de opdrachten verder te bekwamen in diverse schrijfgenres en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en werkbezoeken.

Studielast

280 uur, waarvan 30 uur college, 100 uur literatuurstudie en 150 uur voor het werkstuk

Toetsing

paper

Blackboard

Blackboard biedt verdere informatie over de thema’s die in de cursus aan de orde komen.

Literatuur

Vollaard, H., Harst, J. van der & Voerman, G. (red.) (2015), H. Den Haag: Boom Bestuurskunde.

Een lijst met aanvullende literatuur wordt in januari 2018 bekend gemaakt.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Contact