Prospectus

nl en

Analyse van Politiek-Filosofische Teksten

Course
2017-2018

Omschrijving

Doel: 1. Het verdiepen van de kennis van centrale posities en ontwikkelingen in het hedendaagse Westerse politieke denken aan de hand van Hannah Arendt’s The Human Condition, Michel Foucault’s Discipline, Toezicht en Straf (vertaling van Surveiller et Punir) en Amartya Sen’s The Idea of Justice.
Doel: 2. Het verdiepen en verder ontwikkelen van analytische, systematische en contextualiserende denkwijzen die essentieel zijn voor het interpreteren van politiek-filosofische teksten en het bepalen van hun hedendaagse relevantie.
Inhoud: In Hannah Arendt’s The Human Condition, Michel Foucault’s Discipline, Toezicht en Straf en Amartya Sen’s The Idea of Justice wordt ingegaan op de essentiële moderne maatschappelijke problemen van onvrijheid, disciplinering, sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid. De genoemde politieke denkers bespreken deze sociale issues vanuit verschillende perspectieven en verschaffen op deze wijze vernieuwende inzichten over de gevaren die de moderne maatschappij bedreigen en de kansen en mogelijkheden voor alternatieve oplossingen. Deze politieke denkers weten zich los te maken van de werkelijkheid om vanuit daaruit nog niet beproefde, ongekende en betere mogelijkheden te ontdekken. Op deze manier kunnen deze moderne denkers ons helpen om kritisch te leren nadenken over centrale concepten en begrippen in de moderne politieke filosofie, zoals vrijheid, gelijkheid, broederschap, politieke participatie, gerechtigheid, legitimiteit, algemeen belang, rechtsstaat, en het goede leven.
Dit vak is een belangrijke voorbereiding op de politieke filosofie seminars in de MA Political Science

Onderwijsvormen

Werkcolleges

Studiemateriaal

Hannah Arendt (1998 en later), The Human Condition, Chicago: The University of Chicago Press
Michel Foucault (1989 en later), Discipline, Toezicht en Straf, Groningen: Historische uitgeverij (men mag ook gebruikmaken van de Franse versie: Surveiller et Punir of de Engelse versie: Discipline and Punish)
Amartya Sen (2009 en later), The Idea of Justice, Londen: Penguin Books
Eventueel aanvullende korte teksten (nader bekend te maken).

Toetsing

20% korte papers
20% presentatie
20% algemene participatie
40% langere eindpaper

Aanmelden

Het is verplicht om je voor ALLE vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Ingangseisen

Politieke Filosofie

Rooster

Rooster