Prospectus

nl en

Form and meaning 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Het onderdeel Vorm & betekenis 1 uit BA1 Nederlands moet met een voldoende zijn afgerond.

Beschrijving

Vorm en Betekenis 2 bouwt voort op de stof die bij Vorm & Betekenis 1 (BA1) behandeld is. In Vorm en Betekenis 1 stonden de zinsbouwprincipes (de syntaxis) van het Nederlands centraal. In Vorm en Betekenis 2 gaan we in op (i) de relatie tussen syntaxis en het mentale lexicon; (ii) de relatie tussen woordvormingsregels (morfologie) en syntaxis; (iii) de relatie tussen syntaxis, betekenis (semantiek) en informatiestructuur (pragmatiek).

Leerdoelen

De student heeft

 • inzicht in de relaties tussen zinsbouw, lexicon, woordvorming, betekenis en informatiestructuur.

 • inzicht in de belangrijkste woordvormingsregels van het Nederlands en kan deze toepassen in een morfologische analyse.

 • enige kennis van wetenschappelijk onderzoek naar deze relaties en kan daarop reflecteren.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

1 uur hoor- en 1 uur werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uur

 • 13 × 2 uur college: 26

 • 13 × 4 uur literatuur lezen: 52

 • 13 × 3 uur opdrachten maken: 39

 • voorbereiden tentamen: 21

 • maken tentamen: 2

Toetsing

Toetsing

 • Actieve participatie in werkcolleges (opdrachten): 10%

 • Schriftelijk tentamen met open vragen: (90%)

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusprogramma

 • Opdrachten

 • Literatuur

Literatuur

Wordt nader opgegeven op Blackboard

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie bij Prof. dr. L.C.J. Barbiers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2144.