Prospectus

nl en

Nederlandse taal en cultuur

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Neerlandistiek. Als deze ‘andere’ vooropleiding sterke overeenkomsten heeft met het BA-programma Nederlands, is een pre-master mogelijk.

Voor diegenen die een tweedegraads hbo-lerarenopleiding Nederlands hebben voltooid, is onderstaand adviestraject van toepassing. Voornaamste doel is om na het pre-mastertraject in te kunnen stromen in het masterprogramma Neerlandistiek, om vervolgens, wanneer dat is afgerond, de eerstegraads-lerarenopleiding bij het ICLON te kunnen volgen. Het programma biedt vooral een academische verdieping als vervolg op de hbo-bacheloropleiding en voorziet in opvulling van bestaande lacunes op vakinhoudelijk gebied. De toelatingscommissie laat in de regel alleen goed gemotiveerde studenten toe, waarbij als uitgangspunt een behaald cijfergemiddelde van 7,5 of hoger wordt gehanteerd.

Voor nauw verwante opleidingen wordt een pre-masterprogramma opgesteld in overleg tussen kandidaat en studiecoördinator en formeel ter goedkeuring vooraf aan de toelatingscommissie voorgelegd.
In de regel is een pre-masterprogramma toegespitst op de beoogde masterspecialisatie.

Studenten met een hbo-pabo hebben geen toegang tot deze pre-master.

Verdere informatie bij de studiecoördinator: dhr. dr. B.P.M. Dongelmans, tel. 071-5272109
of per email op het volgende adres:

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s van voorgaande jaren voor deze opleiding vind je in het Archief schakelprogramma’s.

Te volgen uit het BA-programma

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Verplichte vakken eerste semester

Hoe werkt literatuur? – Basisapparaat 5
Stilistiek 5
Taalverleden van het Nederlands 5
Form and meaning 2 5

Kies één van de twee vakken

Research questions Middle Ages 5
Onderzoeksvragen Gouden Eeuw en Verlichting 5

Kies één van de twee methodenmodules

Methoden van de interdisciplinaire letterkunde 5
Taallab: methoden van taalgebruiksonderzoek 5

TWEEDE SEMESTER

Verplichte vakken tweede semester

Approaches to Literature 5
Norm en taal 5
BA thesis (Dutch) 10

Afhankelijk van het onderwerp / de specialisatie van je BA-eindwerkstuk volg je één van de drie aangeboden seminars

Seminar BA-eindwerkstuk 0
Seminar BA-eindwerkstuk Nederlandse Taalkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing van het Nederlands 0

Kies één accentwerkgroep uit het aanbod in het tweede semester

Creative Writing: Four crucial Choices 5
Literature from Leiden and Identities 5
De wereld van Walewein. Nederlandse Arturepiek in de Middeleeuwen 5
Recente romans: Arnon Grunberg 5
Dutch Literature in International Perspective: Speculative Literature and Post-Apocalyps 5
Linguistics of South Africa 5
Seminar on Dutch Linguistics: Linguistics and Rhetorics 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5

Kies één cursus (5 ec) uit het totale aanbod (inclusief accenttentamen) van de bachelor Nederlandse taal en cultuur