Prospectus

nl en

Swahili 3

Course 2017-2018

Toegangseisen

Swahili 2 moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

In Swahili 3 wordt de verworven kennis van het Swahili gebruikt als middel om ons verder te verdiepen in een aantal thema’s zoals geschiedenis, cultuur, (orale) literatuur en mensenrechten. We zullen veel discussiëren over deze onderwerpen waarbij je bepaalde standpunten naar voren moet brengen.

Leerdoelen

Spreken : B1
Luisteren : B1
Lezen : B1
Schrijven : B1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Colleges en werkcolleges.

Studielast

Totaal: 140 uur (5 EC)
Volgen college: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur.
Literatuur en werkstuk : 114 uur

Toetsing

• actieve participatie tijdens de colleges, deelname aan de discussies (20%)
• schrijven en presentatie van een werkstuk (30%)
• schriftelijk tentamen (50%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

De algehele herkansing kan alleen gedaan worden als de student alle andere examens ook gemaakt heeft.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, announcements.

Blackboard

Literatuur

• We werken met portfolio’s
• Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Blackboard gezet

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. drs. T.I.D. Schipper