Prospectus

nl en

Line Organisation and Collaboration year 3

Course
2017-2018

Beschrijving

De Lijn Gezondheidsbevordering werkt aan de competentieontwikkeling in de rol Gezondheidsbevorderaar. Deze rol staat in het raamplan omschreven als: de juist afgestudeerde arts als gezondheidsbevorderaar erkent en bepleit actief het belang van preventieve gezondheidszorg voor de individuele patiënt, patiëntengroepen en de maatschappij. De arts draagt dit belang individueel dan wel in teamverband uit aan beleidsmakers op het terrein van de volksgezondheid en brengt preventieve gezondheidszorg waar mogelijk in de praktijk’.
Het onderwijs loopt parallel met het blokonderwijs en vindt plaats in op de lijndag en is geïntegreerd met blokonderwijs of met ander lijnonderwijs. In het onderwijs gaat het over determinanten van gezondheid, gedrag en gedragsverandering. De student verdiept zich in zijn rol als gezondheidsbevorderaar en plaatst die in het geheel aan gezondheidsbevorderende maatregelen in de maatschappij. Tijdens het lijnonderwijs is er ook aandacht voor Global Health onderwerpen.

Leerdoelen

Studenten:

 • kunnen een patiënt uit een authentieke en complexe papieren casus, typeren op basis van epidemiologische gegevens, inclusief determinanten van gezondheid en gedrag.

 • analyseren de omvang van ziekte en determinanten van ziekte en kunnen op basis daarvan een doel voor een interventie formuleren voor (deel ) populatie .

 • Kunnen aan de hand van een gezondheidsprobleem bij een (deel ) populatie met bekende determinanten van gedrag en de omgeving, een voorstel doen voor beleid m.b.t. preventie en gezondheidsbevordering voor een patiënt of een populatie.

 • beschrijven het gezondheids(zorg)beleid bij geselecteerde ziektebeelden en geven aan waar knelpunten liggen en hoe individuele arts en overheid daar op in zouden kunnen of moeten spelen .

 • kunnen naar hun eigen rol als gezondheidsbevorderaar kijken in geheel van beleid rond gezondheidsbevordering en preventie en hierbij reflecteren op de rechten en plichten van arts en patiënt.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Responsiecollege / vraag deskundige
Werkgroep
Studieopdrachten

Toetsing

 • Eindpresentatie met discussie. Beoordeling aan de hand van een rubric.

Literatuur

 • ‘Volksgezondheid en gezondheidszorg’ (Mackenbach & Stronks)

 • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

 • Arts van de Wereld
  aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt via blackboard.

Contact

G3LGB@lumc.nl