Prospectus

nl en

Eerste jaar

The first year of the bachelor programme in Medicine is taught entirely in Dutch. Please refer to the Dutch pages of this study guide for more information.

Course EC Semester 1 Semester 2
Start tot arts 6
Zorgstage 3
Van mens tot cel 7
Van cel tot molecuul 6
Van basis tot homeostase 9
Sturing en stofwisseling 7
Hersenen en Aansturing 7
Academische en Wetenschappelijke Vorming jaar 1 5
Lijn Beroepsvorming jaar 1 6
Lijn Gezondheidsbevordering jaar 1 1
Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 1 1
Voortgangstoets 2
Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting GNK

Tweede jaar

The second year of the bachelor programme in Medicine is taught entirely in Dutch. Please refer to the Dutch pages of this study guide for more information.

Course EC Semester 1 Semester 2
Mechanisms of disease 1 7
Mechanisms of disease 2 7
Line Academic Scientific Training Year 2 5
Vraagstukken Bewegen 9
Vraagstukken Buik 8
Vraagstukken Borst en Nier 8
Vraagstukken Psychisch Functioneren 5

Lijnonderwijs

Lijn Beroepsvorming jaar 2 5
Lijn Gezondheidsbevordering jaar 2 1
Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 2 1
Pharmacology 2
Voortgangstoets 2

Derde jaar

Derde jaar

Inleiding

Het derde jaar begint met een halve minor, gevolgd door vraagstuk georienteerde onderwijsblokken, zoals ook in het 2e jaar. Je mag pas een halve minor volgen zodra je jaar 1 volledig hebt afgerond.
Ontwikkeling van klinisch redeneren en het aanleren van klinische vaardigheden (lijn beroepsvorming) en het CAT (critical appraisal of a topic) project (lijn academisch wetenschappelijke vorming) nemen een centrale plaats in, naast het lijnonderwijs m.b.t. organisatie en samenwerking en gezondheidsbevordering. In het derde jaar vinden ook Vroege Praktijk Contacten (VPC’s) plaats. Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar drie is Mw. Dr. K.J. Neelis
De roosters zijn te vinden op de roostersite van het LUMC.
Aanvullende informatie over Geneeskunde staat op de studentenwebsite van de Universiteit Leiden.
Inhoudelijke informatie staat op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Course EC Semester 1 Semester 2

Half minors

Biomedical imaging 15
Cellular therapies 15
Clinical immunology 15
Clinical research and practice in child psychiatry 15
Global Health (NL) 15
Heart and Blood Vessels 15
Human Evolution: Part 1 The evolution of ageing and disease 15
Immunotherapy of Cancer 15
Infections in Health and Disease 15
Medical Education 15
Molecular targets in cancer therapy 15
Patient-centred care: Advanced professional skills 15
Sense and non-sense in anesthesiology 15
Spine/skullbase surgery & otolaryngology/audiology 15
Translational Neuroscience 15
Vitality and Ageing 15

Courses

Clinical problems: Observation, Reflection, Action 7
Clinical problems: from reproduction to adulthood 8
Clinical problems in ageing: diversity and choices 7
Clinical problems in acute care 6
Clinical problems in the general practice setting 6

Lijnen

Line Academic and scientific development 4
Line professional development 3
Line Organisation and Collaboration year 3 1
Line Organisation and Collaboration year 3 1
Voortgangstoets 2