Prospectus

nl en

Brexit means Brexit: but what does Brexit mean?

Course
2017-2018

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law. Aanbevolen is het Ba2-vak Europees recht (kan zowel voorafgaand als tegelijkertijd gevolgd worden).

Beschrijving

Inmiddels heeft het Verenigd Koninkrijk Brexit in gang gezet: op 29 april 2019 is het VK in beginsel geen lid meer van de EU. Hiermee is de EU een juridisch niemandsland ingegaan en stevent het VK af op een harde Brexit, met potentieel ongekend harde gevolgen.

In dit vak verkennen wij samen de gevolgen en gevaren van Brexit. Hoe gaat een vertrek verlopen? Wat is de positie van het (Verenigd Koninkrijk) VK tot aan uittreding? Wat wordt de nieuwe relatie tussen de EU en het VK? En welk effect gaat de Brexit hebben voor de rest van de EU en Nederland, krijgen wij bijvoorbeeld een NEXIT of FREXIT?

Na enkele inleidende bijeenkomsten zijn studenten vrij om, in onderling overleg, een onderdeel van Brexit te selecteren waarop zij willen focussen en zelf hun onderzoekspaper willen schrijven. Dit kan zowel vragen over de EU of het VK betreffen, maar bijvoorbeeld ook meer fundamentele vragen over terugtrekking uit staten in het algemeen. Het idee is dat wij na afloop van het vak met elkaar een beter beeld hebben gekregen en opgebouwd over de vele vragen die Brexit opwerpt, en wellicht zelfs enkele oplossingen hebben bedacht en aangedragen.

Geprobeerd zal worden om dit vak te koppelen aan universitair onderwijs in andere universiteiten op de wereld, die ook aan het kijken zijn naar de Brexit en de wijdere gevolgen. Daarnaast wordt getracht een of meerdere gastsprekers te arrangeren met theoretische en praktische kennis over de Brexit. Ook wordt gekeken of een excursie georganiseerd kan worden naar Den Haag of Brussel.

De opzet van het vak is sterk onderzoeksgericht. Na enkele inleidende colleges over Brexit gaan studenten zelfstandig onderzoek doen naar het gekozen deelterrein van de Brexit. In de werkcolleges worden resultaten aan elkaar gepresenteerd en gediscussieerd over uitkomsten en manieren om het onderzoek te verbeteren.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Dit vak heeft twee primaire doelstellingen. Ten eerste zullen studenten kennis van en inzicht in verkrijgen in de Brexit en de juridische uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Ten tweede zullen studenten getraind worden om zelfstandig kritisch vergelijkend onderzoek te verrichten. De opzet van het vak is er op gericht om studenten relatief zelfstandig functioneel vergelijkend onderzoek te laten verrichten. Binnen het overkoepelende kader van de het vak zullen studenten zelfstandig onderzoek verrichten.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Aantal à 3. uur: 3
Tijdens deze drie inleidende colleges zal worden ingegaan op de juridische en politieke complicaties van de Brexit. Studenten beginnen intussen met het voorbereiden van eigen onderzoek.
Namen docenten: Mr.dr. A. Cuyvers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroep (4 sessies van 3 uur)
Interactive research and working groups
Namen docenten: Mr.dr. A. Cuyvers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie, eigen onderzoek.
In de planning staan gastsprekers en een excursie (zie Beschrijving). Aanwezigheid en participatie verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Onderzoeksvoorstel (15%)

  • Draft paper (20%)

  • Onderzoekspaper (65%)

Inleverprocedures (draft) papers zullen op de gegeven deadlines via blackboard worden ingeleverd en verspreid worden voor peer-review en discussie tijdens de werkgroepen.
Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof besproken tijdens het onderwijs.

Periode

Wo 4 april 17-20
Wo 11 april 17-20
Wo 18 april 17-20
Wo 25 april 17-20
Wo 9 mei 17-20
Wo 16 mei 17-20
Wo 23 mei 17-20

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van "Blackboard".

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur en wetgeving zal via blackboard beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Aantal deelnemers

Maximaal 15 deelnemers.

Contact

  • Vakcoördinator: Mr. dr. A. Cuyvers

  • Werkadres: KOG kamerB2.33

  • Bereikbaarheid: ma – vrij

  • Telefoon: 071 527 5409

  • E-mail: a.cuyvers@law.leidenuniv.nl