Prospectus

nl en

Honours College Law

Honours College Law is er voor juridische en criminologische studenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het betreft een extracurriculair traject van in totaal minimaal 30 ec. Het bestaat uit een oriëntatiefase van 5 ec in het 2e semester van het eerste jaar en minimaal 25 ec in het 2e en 3e derde jaar; of een programma van minimaal 30 ec in het 2e en 3e jaar. Iedere student volgt in het 2e of 3e jaar in ieder geval een zogenoemde interdisciplinaire Honours Class en behaalt de overige 25 ec door vakken te kiezen uit het programma aangeboden door HC Law.

Er is een grote keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. In vergelijking met de reguliere bachelorvakken is er sprake van ander onderwijs en andere toetsvormen. Er is ook ruimte voor stage en onderzoek. De vakken vormen een verdieping en/of een verbreding ten opzichte van de reguliere vakken van je opleiding en geven je de mogelijkheid tot het opdoen en toepassen van andere kennis en vaardigheden. Bij diverse vakken treed je ook buiten het juridische en criminologische metier. Je leert op die manier over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

Tevens bestaat er nog in beperkte mate de mogelijkheid om na je 1e studiejaar de reguliere juridische vakken (van Rechtsgeleerdheid klassiek) in aparte werkgroepen te volgen met alleen studenten van HC Law.

Meer informatie over HC Law is te vinden op de website. .

1e jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Effectivity of the law 5
Great cases 5
Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het en wanneer niet? 5

2e jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
The Netherlands on the Security Council 5
Mediation 5
Law in Action: The Legal Profession 5
Staatssteun: juridische uitdagingen in theorie en praktijk 5
Innovation within the law firm 5
Hoe Machiavelli in ons politieke denken terecht kwam. Over de geschiedenis van Reason of State en Secularisering. 5
Debts, an (un)solvable problem? 5
Tax nudging: legal aspects of behavioural insights in the area of taxation 5
Diversity and human rights 5
Markets, technology and the law in the 19th century: modern legal history 5
An interdisciplinary perspective on human trafficking (subject to change) 5
The European Refugee Crisis 5
Great Books 5/10
Alternative Dispute resolution 5
Negotiation & Conflictmanagement for lawyers and legal experts 5
Brexit means Brexit: but what does Brexit mean? 5
Argumentatie, praktische logica en debat 5

3e jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
International Humanitarian Law Clinic 10
The Netherlands on the Security Council 5
Law in Action: The Legal Profession 5
Staatssteun: juridische uitdagingen in theorie en praktijk 5
Hoe Machiavelli in ons politieke denken terecht kwam. Over de geschiedenis van Reason of State en Secularisering. 5
Mediation 5
Arbitrage in nationaal en internationaal perspectief 5
The European Refugee Crisis 5
Great Books 5/10
Alternative Dispute resolution 5
Negotiation & Conflictmanagement for lawyers and legal experts 5
Brexit means Brexit: but what does Brexit mean? 5
Law Clinic 5/10
Student-assistent onderzoek (participatie in en bijdrage aan facultair wetenschappelijk onderzoek) 5/10
Stage - Rechtspraktijk 5/10