Prospectus

nl en

Thema Overstijgende Opdracht Jaar 1

Course
2017-2018

Beschrijving

Met de thema overstijgende opdracht krijg je meer inzicht in het leven van een patiënt met een chronische aandoening en het chronisch gebruiken van geneesmiddelen. Je ervaart de zorg en de rol van de apotheker door de ogen van de patiënt.

De opdracht wordt uitgevoerd in verschillende fasen door de thema’s van het eerste jaar van de masteropleiding heen. Vanaf medisch thema 2 mag je zelf de momenten kiezen wanneer je aan deze opdracht werkt. De opdracht wordt afgesloten met een symposium aan het einde van het eerste masterjaar. Tijdens dit symposium presenteren studenten opgedane ervaringen.

Leerdoelen

Deze opdracht helpt je om je beter in te leven en empathie te tonen voor de situatie en gevoelens van de chronisch zieke patiënt.

Rooster

Zie de website van onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

De onderwijsvormen bestaan uit zelfstudie, reflectieverslagen en een afsluitend symposium met presentaties.

Toetsing

Op de ingeleverde reflectieverslagen volgt kwalitatieve feedback. De opdracht met de presentatie voor het symposium wordt beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/ruim voldoende/goed/uitmuntend. De ECTS worden toegekend als alle reflectieverslagen zijn ingeleverd en de opdracht met de presentatie met minstens een voldoende is beoordeeld.

Aanmelden

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via Farmacie.TOO@lumc.nl