Prospectus

nl en

Year 1

De driejarige masteropleiding Farmacie (180 EC) leidt op tot basisapotheker. Deze Nederlandstalige opleiding gaat uit van experience-based learning, waarin er een nauwe verwevenheid is tussen theorie en praktijk, en de praktijkervaringen gebruikt worden om de opgedane kennis te verbreden en te verdiepen.
Jaar een en jaar twee zijn onderverdeeld in negen medische thema’s die zijn georganiseerd rondom groepen van aandoeningen of patiënten. Ieder thema begint met twee onderwijsweken die worden afgesloten met een toets. Daarna start de student gedurende drie dagen in de week in de praktijk van de apotheek. Deze farmaceutische coschappen vinden plaats in de praktijk van de openbare, de poliklinische en de ziekenhuisapotheek. Jaar twee wordt afgesloten met het formuleren van een onderzoeksopzet (10 EC) voor het onderzoeksproject in jaar drie.
Het derde studiejaar wordt besteed aan het doen van onderzoek (30 EC) en het volgen van keuzevakken (15 EC). De masteropleiding wordt afgesloten met het semi-apothekercoschap (15EC) waarin je gedurende vier dagen in de week met meer zelfstandigheid werkt in een openbare, de poliklinische en de ziekenhuisapotheek.

Course EC Semester 1 Semester 2
Patiënt en Apotheker 11
Hart- en Vaatziekten 11
Ouderen 11
Gezin en Geneesmiddel 12
Infectieziekten en Immunologie 12
Thema Overstijgende Opdracht Jaar 1 3

Year 2

De driejarige masteropleiding Farmacie (180 EC) leidt op tot basisapotheker. Deze Nederlandstalige opleiding gaat uit van experience-based learning, waarin er een nauwe verwevenheid is tussen theorie en praktijk, en de praktijkervaringen gebruikt worden om de opgedane kennis te verbreden en te verdiepen.
Jaar een en jaar twee zijn onderverdeeld in negen medische thema’s die zijn georganiseerd rondom groepen van aandoeningen of patiënten. Ieder thema begint met twee onderwijsweken die worden afgesloten met een toets. Daarna start de student gedurende drie dagen in de week in de praktijk van de apotheek. Deze farmaceutische coschappen vinden plaats in de praktijk van de openbare, de poliklinische en de ziekenhuisapotheek. Jaar twee wordt afgesloten met het formuleren van een onderzoeksopzet (10 EC) voor het onderzoeksproject in jaar drie.
Het derde studiejaar wordt besteed aan het doen van onderzoek (30 EC) en het volgen van keuzevakken (15 EC). De masteropleiding wordt afgesloten met het semi-apothekercoschap (15EC) waarin je gedurende vier dagen in de week met meer zelfstandigheid werkt in een openbare, de poliklinische en de ziekenhuisapotheek.

Course EC Semester 1 Semester 2
Acute en Intensieve Zorg 12
Centraal Zenuwstelsel 12
Oncologie 12
Chronische Ziekten 12
Thema Overstijgende Opdracht Jaar 2 2
Onderzoeksvoorstel 10

Jaar 3