Prospectus

nl en

Chronische Ziekten

Course
2017-2018

Toegangseisen

Om aan het medisch thema Chronische Ziekten te beginnen dien je minimaal zeven van de voorgaande thema’s te hebben doorlopen en minimaal vier thema’s met een voldoende te hebben afgerond.

Beschrijving

Het medische thema Chronische Ziekten is het laatste medische thema in het tweede jaar. Je loopt farmaceutische coschappen in de openbare apotheek. In dit thema wordt de kennis uit de voorgaande thema’s herhaald en aangevuld met andere chronische ziekten. In de eerste twee weken oefen je met de uitvoering van een medicatiebeoordeling. Je leert complexe farmacotherapie gerelateerde problemen te herkennen, prioriteren en te analyseren. Je oefent in het formuleren van een interventievoorstel aan andere zorgverleners. Samen met andere zorgverleners leer je een farmaceutisch behandelplan op te stellen en vervolgens met de patiënt vast te stellen. Ook is er aandacht hoe dit farmaceutisch behandelplan te monitoren en te evalueren. Tijdens de farmaceutische coschappen voer je de medicatiebeoordeling in zijn geheel uit en pas je de aangeleerde communicatietechnieken toe. Daarnaast leer je over de verantwoordelijkheden van de apotheker en diens rol in de afhandeling van (bijna) incidenten. Ook is er aandacht voor kwaliteitsmanagement.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema:

 • legt de student de pathofysiologie en farmacotherapie uit van veelvoorkomende chronische ziekten, waaronder diabetes mellitus type 1, neuropathische pijn, hypo- en hyperthyreoïdie en COPD.

 • voert de student op gestructureerde wijze een complete medicatiebeoordeling uit;

 • legt de student de structuur van de Nederlandse gezondheidszorg uit aan de hand van verschillende perspectieven van partijen binnen het zorgveld;

 • legt de student de wijze van kwaliteitsmanagement uit in de openbare apotheek, waaronder de wijze van de registratie en analyse van (bijna) incidenten.

Rooster

Zie de website van de onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de openbare apotheek om je vervolgens in de negende week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:

 • Schriftelijke tussentoets (multiple-choicevragen; kennis:inzicht:toepassing 30:15:5) (20%)

 • Eindbeoordeling farmaceutisch coschap (40%)

 • Schriftelijke eindtoets (open vragen) (40%)

De eindbeoordeling van de praktijk en de eindtoets moeten elk met minimaal een voldoende beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen. De tussentoets moet bij een onvoldoende verplicht binnen het thema opnieuw afgelegd worden. Een onvoldoende voor het hertentamen van de tussentoets telt mee in het gewogen gemiddelde voor het eindoordeel van het thema.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij alle werkgroepen, praktijkreflecties en het mentoraat.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Literatuur

In het thema wordt intensief gebruik gemaakt van de reeds aangeschafte boeken en programma’s.

Aanmelden

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via Farmacie.MT9@lumc.nl