Prospectus

nl en

Leren en instructie 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

 • De student kan met behulp van theorie over klassenmanagement en algemene didactiek lespraktijken van docenten analyseren en alternatieven formuleren.

 • De student kan middels “modelgestuurd leren van succes” (MLS) theorie en praktijkkennis gebruiken om eigen praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.

 • De student kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school.

Beschrijving

In Leren en Instructie 1 worden theorieën op het gebied van klassenmanagement en algemene didactiek bestudeerd. Deze theorieën worden verbonden met de onderwijspraktijk van de studenten.
In Supervisiebijeenkomsten worden ervaringen van studenten uitgewisseld en wordt vanuit deze ervaringen een verbinding gelegd met theorieën en modellen.

Werkvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing

 • Tentamen: aan de hand van een aantal casussen wordt getoetst of de student theorie kan gebruiken bij het analyseren van onderwijspraktijken (voor beoordelingscriteria, zie de studiewijzer, onderdeel L&I).
  Zie ook Tentamendocument studenten ICLON voor het vak Leren & Instructie.

 • Verslag: analyse van de eigen ontwikkeling. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Supervisie. Bij de beoordeling wordt de rubric Professional gebruikt

Literatuur

 • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2015 (vierde druk), ISBN 9789001873127

 • Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde, Coutinho, 3e druk 2017, ISBN 9789046905531, de tweede druk uit 2013 is ook toegestaan

 • Reader ‘Leren en Instructie 1’

 • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf
  Een gedrukt exemplaar kan voor 10 euro (uitsluitend à contant en gepast) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

Digitale leeromgeving

Blackboard