Prospectus

nl en

Humane biologie

Course
2018-2019

Periode

Maandag 17 september t/m vrijdag 12 oktober 2018.

Beschrijving

Het blok richt zich op de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam op een aantal organisatieniveaus: anatomie, embryologie, circulatiefysiologie, ventilatie en celbiologie.
Inzicht in de anatomie en fysiologie van het (menselijk) lichaam vormt de basis voor een gedegen benadering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. De embryologie/ontwikkelingsbiologie wordt in het blok gebruikt om de bouw van het lichaam en het functioneren ervan inzichtelijk te maken. Tevens vormt het een opstap naar de celbiologie en moleculaire biologie die later aan bod komen tijdens het eerste jaar. Daarmee biedt dit blok een overzicht van de mechanismen die een rol spelen om te komen van gen/molecuul tot organisme, en van vorm tot functie.

Doel

Leerdoelen, De student:

  • Toont inzicht in de ruimtelijke bouw van het volwassen lichaam.

  • Toont inzicht in relatie tussen anatomische bouw en functie van organen

  • Toepassen van ontwikkelingsbiologische principes die leiden tot het ontstaan van een (volwassen) organisme .

  • Relateert de architectuur van het ademhalings- en cardiovasculaire systeem aan het biomechanisch functioneren van longen, hart en bloedvaten

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (verplicht), practica (microscopie, embryologie, fysiologie), demonstratie snijzaal Anatomie.

Toetsing

Tentaminering zal plaatsvinden in de vorm van multiple choice vragen (100%). Van practicumonderdelen wordt een schriftelijke verslaglegging verwacht.
Aanwezigheid, maar vooral ook actieve participatie, wordt verwacht bij de verplichte practica en werkgroepen.

Tentamendata

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuur

  • K.L. Moore et al. Clinically Oriented Anatomy.

  • G.C. Schoenwolf et al. Larsen’s Human Embryology.

  • W.Boron and E.Boulpaep. Medical Physiology.