Prospectus

nl en

Biomedical Sciences

De bacheloropleiding Biomedische wetenschappen geeft inzicht in het gezonde en zieke menselijk lichaam en in de methoden en technieken van biomedisch wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een programma van drie jaar (180 studiepunten).

Informatie over de vakken in het bachelorprogramma (jaar 1, 2 en 3) vind je op de onderstaande tabbladen.

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting 0
Start BW 2
Humane biologie 6
Biomoleculen 7
Moleculaire biologie 7
Metabolisme 1 5
Metabolisme 2 6
Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek 4
Cellulaire communicatie 5
Biomedisch onderzoek in de geneeskunde 2
Medische Genetica 8
Lijnonderwijs Communication in Science-1 (CiS-1) 3
Biomedical Academic Scientific Training-1 (BAST-1) 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Immunology (BS) 9
Infectious Agents and Immunity 6
Introduction to the Neurosciences 6
Design and Analysis of Biomedical Studies 6
Physiology, Basic Concepts 8
Physiology, Advanced Concepts 4
Human Pathology 7
Hormones and the Nervous System 10
Communication in Science-2 (CiS-2) 2
Biomedical Academic Scientific Training-2 (BAST-2) 2

Modules for exchange students only

Communication in Science (CiS) is a module integrated with other modules throughout the year. For international students, who only spend the autumn semester in Leiden, we offer an abbreviated CiS-module (below).

Communication in Science for Exchange Students 2
Biomedical Academic Scientific Training for exchange students 2
Applied Electrophysiology for Exchange students 2

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Radiation Protection 1
Choose 1
Reflection on Science 6
Molecular Biology and Oncology 11
Communication in Science-3 (CiS-3) 3
Biomedical Academic Scientific Training-3 (BAST-3) 2
Student Research Project BMW 21

Electives/Keuzevakken

In jaar drie zijn er verplichte onderdelen met een totaal van 45 ECTS. Daarnaast heeft de student 15 studiepunten aan keuzemogelijkheid. In onderstaande tabel staan keuzecursussen die worden aangeboden door de opleiding. Daarnaast kan ook een 15 studiepunten keuzepakket gekozen worden behorend tot een van de minoren. Voor meer informatie zie de universitaire minorensite en de informatie elders in deze studiegids. De keuzeperiode mag ook (deels) worden ingevuld met onderwijsonderdelen van buiten de eigen opleiding. Randvoorwaarde hierbij is dat het niveau ligt tussen 200-400. Minimaal 2 maanden voor aanvang van keuzeonderwijsonderdelen van buiten de opleiding dient de student een voorstel ter goedkeuring in bij de bachelorexamencommissie.
Voor meer informatie over de mogelijke invulling van de Electives, zie Blackboardmodule jaar drie.

Literature Review Biomedical Sciences 4
Extension Student Research Project 3
IFMSA International Lab Orientation 8