Prospectus

nl en

Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek

Course
2018-2019

Periode

Maandag 4 maart t/m vrijdag 22 maart 2018.

Beschrijving

Empirisch onderzoek is de basis van Biomedische Wetenschappen. Met empirisch onderzoek wordt onderzoek bedoeld waarin een wetenschappelijke vraagstelling wordt beantwoord door middel van (meestal) nieuw verzamelde gegevens. In het blok ‘Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek’ komen zowel de opzet van empirisch onderzoek, als de analyse van de verkregen gegevens aan de orde.

Doel

Leerdoelen.

  • Toepassen van belangrijkste onderzoeksvormen.

  • Uitrekenen van de meest gebruikte grootheden voor ziekte frequentie en ziekte associatie.

  • Statistisch analyseren empirische gegevens.

  • (Grafisch) illustreren van cijfers en analyses met het pakket SPSS.

  • Vertalen van conclusies van analyses in klinische kansuitspraken over patiënten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, computerpractica, gecombineerde werkgroep/computerpracticum.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen en SPSS opdrachten.

Tentamendata

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuur

  • Petrie, C. Sabin. Medical Statistics at a Glance.