Prospectus

nl en

Mentoraat

Course
2018-2019

Mentoraat

Tijdens je eerste studiejaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor en de studieadviseurs.

In de eerstejaarswerkgroepen bij Inleiding Internationale Politiek, Politiek en Beleid, Inleiding Vergelijkende Politicologie en Inleiding Politieke Wetenschap leer je academische vaardigheden die essentieel zijn om een (sociaal-) wetenschappelijke studie zoals Politicologie of de specialisatie Internationale politiek succesvol te doorlopen en af te ronden.

De werkgroepdocent van de werkgroepen van blok 1 en 2 is tevens je mentor tijdens het eerste semester (blok 1 en 2). Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studieaanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 word je uitgenodigd voor een vervolggesprek. Daarnaast kun je ook uit eigen beweging met je docent-mentor afspreken.

De studieadviseur begeleidt je tijdens het tweede semester (blok 3 en 4). De studieadviseur monitort je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten. Je kunt natuurlijk ook zelf contact met de studieadviseur opnemen.

De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan.

Groepsbijeenkomsten

Blok I: woensdag 5 september 2018, 09.00 – 11.00 in zaal SA41
Blok II: Woensdag 21 november 2018, 13.00 – 15.00 in zaal SA41
Blok III: dinsdag 12 februari 2019, 13.00 – 15.00 in zaal SA41
Blok IV: dinsdag 9 april 2019, 13.00 – 15.00 in zaal SA41

Regeling Bindend Studieadvies

Bij de Universiteit Leiden geldt de Regeling Bindend Studieadvies (regeling BSA). Volgens de regeling moet je als voltijdstudent in het eerste studiejaar minimaal 45 studiepunten (ECTS) behalen. De examencommissie stuurt je in het eerste jaar twee keer een bericht over je studievoortgang. Uiterlijk 31 januari ontvang je van de examencommissie een eerste niet-bindend studieadvies. Uiterlijk 15 augustus ontvang je van de examencommissie het bindend studieadvies.

Indien je wordt gehinderd in je studievoortgang door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden dan kan hier rekening mee worden gehouden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies. Jij moet daar wel zelf tijdig bepaalde zaken voor regelen: je moet zo snel mogelijk je studieadviseur op de hoogte brengen van je omstandigheden zodat de ernst en mate van de hindering bekeken kan worden.

Studieplan

Aan het einde van het eerste jaar dien je een studieplan voor het tweede jaar in bij de studieadviseur. Het studieplan is bedoeld om je een stimulans te geven om de studie ook in het tweede jaar goed te plannen en te doorlopen. De studieadviseur bespreekt dit studieplan met je indien het studieplan vragen oproept (bijvoorbeeld in geval van een te grote studiebelasting of combinatie met tweede studie of extra activiteiten). Studenten die in het tweede jaar nog eerstejaarsvakken moeten volgen bespreken het studieplan in elk geval met hun studieadviseur. Je kunt zelf ook een afspraak met de studieadviseur indien je het studieplan wilt bespreken.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden
Voor zaken die het Mentoraat overstijgen (denk hierbij aan persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc.) verzoeken we je om voor aanvang van het studiejaar contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. Indien je in de loop van het studiejaar wordt geconfronteerd met onverwachte omstandigheden moet je direct contact opnemen met je studieadviseur om je situatie te bespreken

Studieadviseurs

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer