Prospectus

nl en

Political Science: International Politics

De afstudeerrichting Internationale Politiek is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken. Tijdens de studie komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: In hoeverre is de rol van staten veranderd door de globalisering? Hoe effectief zijn internationale organisaties? Wat zijn de oorzaken van oorlog en waarom is het zo lastig om oorlogen te voorkomen en op te lossen? Welke invloed hebben de opkomende economische mogendheden op de wereldpolitiek? Deze en andere vraagstukken worden bestudeerd aan de hand van theorieën en benaderingen uit de politicologie en de leer van de internationale betrekkingen. Historische voorbeelden en ontwikkelingen in de actuele internationale politiek worden gebruikt om de theorieën en benaderingen te leren begrijpen.

Year 1

Introductiebijeenkomst 2018-2019

Op maandag 3 september 2018 worden de nieuwe bachelorstudenten van het Instituut Politieke Wetenschap welkom geheten door de Onderwijsdirecteur. Deze bijeenkomst vindt plaats van 10.30 -11.00 uur, in zaal SC01 van het Pieter de la Court gebouw (Faculteit Sociale Wetenschappen), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden. De zaal bevindt zich in het souterrain.
Wij verzoeken alle studenten op tijd aanwezig te zijn.

Aansluitend start om 11.00 uur het eerste college Nationale Politiek I, in dezelfde zaal.

Blackboard

Blackboard is een digitale leeromgeving met cursushandleidingen, onderwijsmateriaal en mededelingen van docenten. Meld je aan op Blackboard vóór de start van het vak!

Studenten schrijven zichzelf in voor Blackboard, voor alle vakken en werkgroepen. Zie deze link voor instructies.

Inschrijving

Hoorcolleges en Werkgroepen
Eerstejaars studenten (en recidivisten) worden door het Onderwijs Service Centrum ingeschreven voor de hoorcolleges en werkgroepen in semester 1.

Vanaf semester 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema:
Blok 3: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur - tot zondag 27 januari 2019, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur - tot zondag 24 maart 2019, 23.59 uur

Uiterlijk op vrijdag 31 augustus 2018 kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen.

Tentamens
Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overgangsregelingen Jaar 1

  • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Nationale Politiek I, Inleiding Internationale Organisaties, Economie voor Politicologen en/of Politiek van de Europese Unie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 het gelijknamige vak van de IP-specialisatie te volgen.

  • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Inleiding Internationale Politiek nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Inleiding Internationale Politiek voor 5 EC te behalen. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Internationale Politiek niet.

  • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Politiek en Beleid nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Politiek en Beleid voor 5 EC te behalen. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Politiek en Beleid niet.

  • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Inleiding Vergelijkende Politicologie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Inleiding Vergelijkende Politicologie voor 5 EC te behalen. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Vergelijkende Politicologie niet.

  • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Inleiding Politieke Wetenschap nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Inleiding Politieke Wetenschap voor 5 EC te behalen. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Politieke Wetenschap niet.

  • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 1: Tekstinterpretatie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Internationale Politiek te volgen en te behalen voor 3 EC.

  • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 2: Argumentatie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Politiek en Beleid te volgen en te behalen voor 2 EC.

  • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 3: Boekrecensie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Vergelijkende Politicologie te volgen en te behalen voor 2 EC.

  • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 4: Kritische Beschouwing nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Politieke Wetenschap te volgen en te behalen voor 3 EC.

Course EC Semester 1 Semester 2
Module on Career Preperation Year 1
Mentoraat 0

Block I

Inleiding Internationale Politiek 8
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel 5

Block II

Inleiding Internationale Organisaties 5
Politiek en Beleid 7
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5

Block III

Economie voor Politicologen 5
Inleiding Vergelijkende Politicologie 7
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5

Block IV

Inleiding Politieke Wetenschap 8
Politiek van de Europese Unie 5

Blackboard & Turnitin

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB. Studenten schrijven zichzelf in voor alle vakken op BB. Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Zie deze link voor instructies.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Study Counseling

Mentoraat

Tijdens je eerste studie jaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor en de studieadviseurs.

Als eerstejaarsstudent van de bachelor Politicologie en de bachelorspecialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je in het eerste semester een docent-mentor toegewezen. Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studie-aanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 wordt je uitgenodigd voor een individueel vervolggesprek. Daarnaast kun je ook uit eigen beweging met je docent-mentor afspreken.

De studieadviseur zal je begeleiden tijdens het tweede semester. De studieadviseur volgt je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten. Je kunt natuurlijk ook zelf contact met de studieadviseur opnemen.

De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Hierin wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Voor zaken die het mentoraat overstijgen (denk hierbij aan persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc.) verzoeken we je, bij voorkeur voor aanvang van het studiejaar, contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. Indien je in de loop van het studiejaar wordt geconfronteerd met onverwachtse problemen moet je direct contact opnemen met je studieadviseur om je situatie te bespreken.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer

Zie onder jaar 1, ‘Mentoraat’ voor meer informatie.