Prospectus

nl en

Politiek en Beleid

Course
2018-2019

Beschrijving

Beleid is een van de belangrijkste instrumenten om politieke idealen te verwezenlijken. Beleid kan tot structurele veranderingen leiden (denk aan de invoering van de welfare state); het kan ook het onvermogen van de politiek symboliseren (denk aan Obamacare). Waarom is beleid soms effectief en vaak niet? In deze collegereeks worden theorieën besproken die een (deel)antwoord op deze vraag bieden. We verkennen de levenscyclus van beleid (van agendering tot uitvoering, van evaluatie tot terminering) en we bespreken de vele factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van beleid.

Argumentatie is een belangrijke factor die invloed heeft op de beleidscyclus. Deze cursus bevat daarom ook werkgroepen ‘academische vaardigheden’ die erop gericht zijn om studenten te leren hoe zij (1) argumentaties ontleden (in premissen en conclusies), (2) de structuur van verschillende argumentaties herkennen (enkelvoudig, meervoudig, nevenschikkend, onderschikkend en gecombineerd) en (3) verschillende typen argumentatie onderscheiden. Naast deze academische vaardigheden die studenten op een dieper niveau in staat stellen om een tekst te analyseren en begrijpend te lezen, breiden we hun repertoire aan academische vaardigheden ook uit door hen te leren hoe zij (4) de kwaliteit van argumentatie beoordelen, (5) zelf een goede argumentatie ontwikkelen en (6) argumentaties en de beoordeling ervan zowel schriftelijk als mondeling presenteren. De drie laatstgenoemde vaardigheden stellen studenten in staat om een tekst kritisch te lezen. Tijdens de cursus zullen studenten verschillende opdrachten maken die erop gericht zijn om bovengenoemde vaardigheden eigen te maken. De gebruikte teksten zullen gerelateerd zijn aan politieke en beleidsmatige thema’s.

Leerdoelen

Doel: 1: De studenten nemen kennis van theorieën op het gebied van beleidsvorming en –uitvoering. Zij begrijpen welke factoren de acceptatie en implementatie van beleid beïnvloeden.
Doel: 2: De studenten zijn in staat deze theorieën toe te passen in de analyse van beleidsprocessen in en buiten Nederland.
Doel 3: De studenten verwerven de vaardigheid om argumentaties te analyseren en te evalueren.
Doel 4: De studenten verwerven de vaardigheid om zelf een goede argumentatie op te zetten en te presenteren.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen

Werkgroepcoördinator: Dr. M. Verschoor

Toetsing

  • 60% eindtentamen

  • 30% schriftelijke opdrachten

  • 10% participatie tijdens de werkgroepen

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Studiemateriaal

Hoorcolleges:

  • B. Guy Peters (2015) Advanced Introduction to Public Policy. Edward Elgar Publishing (paperback).

  • Wetenschappelijke artikelen (zie syllabus)

Werkgroepen:

  • Zie syllabus (via blackboard).

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster