Prospectus

nl en

Inleiding Internationale Organisaties

Course
2018-2019

Beschrijving

De internationale politiek wordt in toenemende mate door internationale organisaties vormgegeven. Welke rol spelen deze organisaties precies? Zijn zij slechts de dienaren van machtige staten of hebben ze ook een eigen identiteit en invloed? Hoe worden mondiale machtsverhoudingen in internationale organisaties weerspiegeld? Wat zijn internationale organisaties eigenlijk en hoe werken ze? In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op grote en bekende organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de NAVO. Maar daarnaast worden ook minder bekende organisaties (waaronder regionale organisaties buiten Europa), niet-gouvernementele organisaties en internationale financiële en economische organisaties bestudeerd.

Leerdoelen

Doel 1: Het verkrijgen van kennis en inzicht in de theorie en praktijk van internationale organisaties in de internationale politiek.
Doel 2: Het kunnen reproduceren van politicologische kennis, in het bijzonder op het gebied van internationale organisaties.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiematerialen

Hurd, Ian. (2018) International Organizations. Politics, Law, Practice. Cambridge: Cambridge University Press (3d edition)

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Zie algemene info tab 'Jaar 1'

Rooster - vakken en tentamens

Rooster