Prospectus

nl en

Foundations of computer science 3

Course
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Computers kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van vele soorten berekeningen. Toch zijn hier ook grenzen aan. Bij dit vak onderzoeken we de mogelijkheden en onmogelijkheden van een computer.
We doen dit onder andere door een theoretisch model van de computer te bestuderen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: De Turingmachine als algemeen model voor berekenbaarheid: accepteren, beslissen en rekenen met Turingmachines, niet-determinisme, universele Turingmachines, Church-Turing these. Recursief opsombare en recursieve talen, algemene grammatica’s. Het stopprobleem, (on)beslisbare problemen.

Aanbevolen voorkennis: Fundamentele Informatica 1 en 2

Leerdoelen

Verwerven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van computers (algoritmes). Kennismaken met fundamentele inzichten die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschappelijke discipline.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

De laatste college zal gegeven worden voor de tentamen, wanner face-to-face onderwijs mogelijk zal zijn.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en een huiswerkopgave.

Toetsing

Schriftelijk tentamen na afloop van de colleges. Het eindcijfer van het vak is gelijk aan het tentamencijfer + maximaal 0.4 bonuspunt van de huiswerkopgave.

Literatuur

John C. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, 4th edition, McGraw-Hill, 2011, ISBN: 978-007-128942-9.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Docent:Rudy van Vliet

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Fundamentele Informatica 3