Prospectus

nl en

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Algorithmics 6
Calculus 1 3
Calculus 2 3
Databases 6
Foundations of Computer Science 1 6
Fundamentals of Digital Systems Design 6
Introduction to Logic 6
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3
Lineair Algebra for Computer Scientists 2 3
Orientation Computer Science 3
Programming Techniques 6
Studying and Presenting 3
Programming 6

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Complexity 6
Computer Architecture 6
Concepts of Programming Languages 6
Data Structures 6
Foundations of Computer Science 2 6
Foundations of computer science 3 3
Kunstmatige Intelligentie 6
Operating Systems 6
Research Methods in Computer Science 3
Security 6
Statistics for Computer Scientists 6

Keuzevak

Voorbereiding Programmeerwedstrijden 2

Third year

Verplichte vakken:

  • On Being a Scientist (3 EC)

  • Software Engineering (6 EC)

Keuze uit een van de volgende vakken:

  • Computer Graphics (6 EC)

  • Data Mining (6 EC)

  • Theory of Concurrency (6 EC)

Vrije keuzeruimte (30 EC)

De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden, TU Delft, of Erasmus Universiteit Rotterdam, of met vijf vakken (van 6 EC) uit het aanbod van het derde jaar van de bachelor Informatica zonder dat daarvoor toestemming van de examencommissie nodig is. In het laatste geval gaat het om een keuze van vijf uit de volgende vakken: HCI & Information Visualization, Compilerconstructie, Introduction to Video Game Making, Theorie van Concurrency, Computer Graphics, Computer Networks, Natural Computing, Requirements Engineering, Data Science, Data Mining en Program Correctness. Indien de vrije keuzeruimte op een andere manier wordt ingevuld zal vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal toetsen op samenhang en niveau.

LET OP: De Bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

Opm.: Het verplichte vak Fundamentele Informatica 3 is in het studiejaar 2019-2020 een tweedejaarsvak geworden. Het vak zal daarom in het studiejaar 2019-2020 ook nog eenmaal aan derdejaars studenten worden gegeven.

Opm.: Het vak On Being a Scientist is in het studiejaar 2019-2020 een derdejaarsvak geworden. Derdejaarsstudenten zullen dit vak in het studiejaar 2018-2019 al gevolgd hebben.

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Portfolio/Bachelor class 15
Compiler construction 6
Computer Graphics 6
Computer Networks 6
Data Science 6
Data Mining 6
Foundations of computer science 3 3
Human Computer Interaction & Information Visualization 6
Introduction to Video Game Making 6
Natural Computing 6
On being a Scientist 3
Program Correctness 6
Requirements Engineering 6
Software Engineering 6
Theorie van Concurrency 6

Keuzevak

Voorbereiding Programmeerwedstrijden 2
Internet Governance