Prospectus

nl en

Computer Networks

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Leerdoelen

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Hoorcollege, zelfstudie en practica. Voor laatste informatie,
zie website

Toetsing

Door middel van een gesloten boek tentamen.

Literatuur

William Stallings, Data and Computer Communications, ninth edition, Prentice-Hall, 2010. A.S. Tanenbaum, ‘Computer Networks’, Prentice Hall, 1996.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Netwerken