Prospectus

nl en

Program Correctness

Course
2019-2020

Toegangseisen

  • Fundamentele Informatica

  • Logica

  • Programmeermethoden

Beschrijving

In dit college behandelen we een van de fundementele vragen van de informatica: Hoe specificeren we wat een programma geschreven in een imperatieve programmeertaal als Java eigenlijk doet en hoe kunnen we met behulp van een logica bewijzen dat ons programma correct is, d.w.z. inderdaad doet wat het geacht wordt te doen. In dit college zullen we leren hoe we predikaatlogica zoals geintroduceerd in het college Logica kunnen gebruiken voor de specifiatie en verificatie van de correctheid van imperatieve programma’s.

Leerdoelen

Kennis en toepassing van de semantiek en bewijstheorie van basis imperatieve programmeerconcepten.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Interactieve, online colleges

Toetsing

  • De behandelde stof wordt mondeljke geexamineerd .

  • Daarnaast worden er home assignments gegeven.

  • Voor het eindcijfer telt hetmondelijke tentamen voor 75%. Het gemiddelde van de home assignment telt voor 25%.

Literatuur

Verification of Sequential and Concurrent Programs, Apt, Krzysztof R., de Boer, Frank S., Olderog, Ernst-Rüdiger, Series: Texts in Computer Science. Springer, 3rd ed. 2nd Printing., ISBN: 978-1-84882-744-8. Lecture slides

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Docent: Frank de Boer

  • email: f.s.de.boer@cwi.nl

  • skype: f.s.de.boer

Assistant:Hans-Dieter Hiep (hdh@cwi.nl)

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Programmeren & Correctheid, agenda Programmeren & Correctheid, slides