Prospectus

nl en

Mars assumes a new guise: the changing face of war in early modern Europe and its global impact

Course
2018-2019

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In de loop van de vroegmoderne tijd ontwikkelden de Europese staten zich tot militaire spelers op wereldniveau. Dit mag gerust bijzonder worden genoemd. Europa bestond uit een lappendeken van stadstaten, autonome provincies, vorstendommen en geografisch gefragmenteerde dynastieke staten waarvan zelfs de grootste, klein waren vergeleken bij het Osmaanse Rijk en het Chinese keizerrijk.
In de loop van de zestiende eeuw veroverden de Spanjaarden Zuid- en Midden-Amerika en nestelden de Portugezen zich langs de vaarroute van Europa naar Azië. De Atlantische staten Engeland, Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden ontwikkelden zich in de zeventiende eeuw tot territoriale staten die hun militaire macht in Europa, de Nieuwe Wereld en Azië deden gelden. In Zuid-Oost-Europa wisten de Oostenrijkse Habsburgers de Turkse machtspositie te breken en een rijk tot stand te brengen dat Oostenrijk, Bohemen, Lombardije, Hongarije, Kroatië en delen van Roemenië omvatte.
In dit college wordt onderzocht hoe de Europese legers en vloten in de loop van de vroegmoderne tijd veranderden. De militaire ontwikkeling van de Europeanen wordt onderling onderzocht en vergeleken met die van de belangrijkste buiten-Europese rijken. Door de verschillen te onderzoeken in bijvoorbeeld de Osmaanse leger- en navale organisatie en die van hun Europese tegenstanders, krijgen kantelmomenten in de geschiedenis – denk aan het ontzet van Wenen in 1683 – reliëf.

Literatuur

  • Jeremy Black, European warfare 1660-1815 (1994).

  • Olaf van Nimwegen, Te vuur en te zwaard. De militaire ontwikkeling van Europa, 1315-1914 (Amsterdam 2015).

  • J.R. Bruijn en C.B. Wels, Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000 (2003) bijdrage van Ronald Prud’homme van Reine.

  • Frank Tallett en D.J.B. Trim (red.), European warfare 1350-1750 (Cambridge 2010) bijdrage 6, 7, 8 en 11.

  • Clifford J. Rogers (red.), The military revolution debate. Readings on the military transformation of early modern Europe (Boulder, Co 1995) bijdrage 12.

Contact

Dr. O. van Nimwegen

Opmerkingen

Overige informatie volgt