Prospectus

nl en

Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

Course
2018-2019

Vooraf

Minorstudenten sluiten aan bij de hoorcolleges, maar voordeze groep worden aparte werkgroepen georganiseerd. Kijk op de pagina van de minor Openbaar Bestuur, Beleid en Management bij het vak met dezelfde titel. Kijk ook op de roosterpagina die bij de minor hoort.

Beschrijving

Wat maakt een onderzoek wetenschappelijk? Uit welke fases is een wetenschappelijk onderzoek opgebouwd? Wat is de rol van theorie binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek? Hoe kunnen we de complexe realiteit reduceren tot concepten die systematisch bestudeerd kunnen worden en hoe kunnen we deze concepten meten? Welke technieken zijn er beschikbaar voor het verzamelen van data?

De cursus Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek is een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het vak laat studenten kennis maken met wat de ‘ambacht’ van hun discipline is. We besteden aandacht aan de methoden van onderzoek en het empirische onderzoeksproces in ruime zin; het formuleren van doelstellingen en onderzoeksvragen, het zoeken en beschrijven van onderzoeksliteratuur, causaliteit, het gebruik van theorie, onderzoeksdesigns en de ethische aspecten van onderzoek. Aan de hand van voorbeelden uit bestuurskundig onderzoek behandelen we de verschillen en overeenkomsten tussen kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijke benaderingen.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de belangrijkste keuzestappen in het sociaalwetenschappelijk onderzoek;

 • het begrijpen van de rol van theorie en het bouwen van wetenschappelijke modellen;

 • herkennen van diverse onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij sociaal wetenschappelijk onderzoek;

 • kritisch leren omgaan met publicaties en mediaberichten die gebaseerd zijn op sociaalwetenschappelijk onderzoek;

 • aan het einde van de cursus is de student in staat om een kleine schrijfopdracht uit te voeren.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen (ook voor minorstudenten) en zelfstudie

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • Hoorcollege (7 weken x 2 uur) = 14 uur

 • Werkcollege (7 weken x 2 uur) = 14 uur

 • Toetsing = 5 uur

 • Zelfstudie = 107 uur voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:

 • Wekelijkse opdrachten – 15% van het eindcijfer

 • Onderzoeksvoorstel – 25% van het eindcijfer

 • Eind-tentamen – 60% van het eindcijfer

Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor alle onderdelen een voldoende te halen (minimum cijfer 5,5), compensatie is niet mogelijk. Studenten dienen bij de eerste kans een cijfer tussen 3 en 5,5 te halen om de onderdelen te mogen herkansen.

Blackboard

Blackboard is het belangrijkste medium voor communicatie tussen docenten en studenten in deze cursus. Informatie over de organisatie van de cursus, literatuur, opdrachten, aankondigingen, en de cijfers, gaan via Blackboard. Je hebt als student de verantwoordelijkheid om up-to-date te blijven door regelmatig de Blackboardsite te bezoeken. De Blackboardsite zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

 • Neuman, L. W. (2013). Social Research Methods: Pearson New International Edition (7th Edition). Pearson Education Limited, ISBN10: 1292020237; ISBN13: 9781292020235. (verplicht)

 • De Jong, J. (2011). Handboek academisch schrijven: in stappen naar een essay, paper of scriptie. Coutinho, ISBN10: 9046902420; ISBN13: 9789046902424. (verplicht)

 • Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen: Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Coutinho, ISBN10: 9046903451; ISBN13: 9789046903452. (verplicht)

 • Bijkomende literatuur (wetenschappelijke artikelen)

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.

Voor minorstudenten zijn er specifieke werkgroepen. Meer informatie volgt op de hoofdpagina van de minor onder het kopje roostering.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

P.E.A. v.d. Bekerom (Petra)
Telephone: +31 70 800 9393

Opmerkingen

Deze cursus maakt deel uit van het bachelor programma. Minor studenten sluiten aan bij de hoorcolleges en volgen ook werkgroepen.