Prospectus

nl en

Public Administration

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De opleiding Bestuurskunde is een internationaal georiënteerde, academische studie, die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij twee bachelortracks aan, namelijk:

In de track Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie leer je om vanuit verschillende invalshoeken (in het bijzonder recht, sociologie, geschiedenis, filosofie en politicologie) belangrijke actuele maatschappelijke vraagstukken te begrijpen, zoals asielbeleid, lokale politiek, Europese integratie, en terrorismebestrijding. Met BBO wordt je expert op het gebied van beleid- en besluitvorming: je begrijpt hoe besluitvorming tot stand komt en krijgt inzicht in hoe lastig het is om op papier mooie beleidsplannen goed uit te voeren in de praktijk. Met BBO krijg je een brede, veelzijdige opleiding die jou in staat stelt oplossingen te genereren voor ingewikkelde uitdagingen bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Rooster 2018-2019:

Het rooster voor 2018-2019 kunt u vanaf uiterlijk augustus vinden onder “links”- hier rechts op dit scherm

Introductie bijeenkomsten

Welkomstdag Bestuurskunde op Maandag 3 september

Programma:

09.00 – 09.30 uur Ontvangst in Groot Auditorium (zaal 201) in de Wijnhaven, Turfmarkt 99, Den Haag.
Registreer je eerst in de hal voordat je naar binnen gaat.

09.30 – 09.45 uur
Welkomstwoord dr. Valerie Pattyn (Opleidingsdirecteur Bachelor Bestuurskunde)
09.45 – 10.00 uur
Praktische informatie van het Onderwijs Service Centrum (OSC)
10.00 – 10.45 uur
Introductiecollege door dr. Jelmer Schalk (Universitair Docent)
10.45 – 11.00 uur
Opdelen in groepen en met docentmentor naar een werkgroepzaal
11.00 – 11.45 uur
Kennismaking met docentmentor en werkgroep
11.45 – 12.00 uur
Groepsfoto maken
12.00 – 13.00 uur
Lunch in Debatcafé

13.00 uur Einde programma

Voor locaties zie link Roosters (rechterzijde pagina) of ZRS
Aanwezigheid bij de introductie bijeenkomst is verplicht.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde

Propedeuse BBO

In het eerste jaar van de Bachelortrack: Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde behandeld.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat Bestuurskunde Ba1

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5

Blok 2

Organisatietheorie 5
Introduction to Policy Studies 5
Introductory Economics 5

Blok 3

Statistiek (BSK) 5
Sociologie 5
Public management 5

Blok 4

Political Science 5
Law 5
Policy, Governance and Organisation I: Quantitative empirical research and domestic governance 5

Tweede jaar BBO

In het tweede jaar van deze bachelortrack wordt het vakgebied Bestuurskunde diepgaand bestudeerd. Onderwerpen zoals Beleid, Management, Internationale Betrekkingen en de Europese Unie worden behandeld.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Foundations of Social Science and Public Administration 5
Public Sector Economics 5
Management and Performance 5

Blok 2

Quantitative Methods 5
European Union Politics and Policy 5
International Administration 5

Blok 3

Public Affairs 5
Public Financial Management 5
Qualitative Methods 5

Blok 4

Political Philosophy and Public Administration 5
Policy 2 (Implementation of Policy) 5
Policy, governance and organisation II: Qualitative empirical research international governance 5

Derde Jaar BBO

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

Studenten kunnen zowel in het najaar als in het voorjaar de Bachelorscriptie schrijven, mits zij voldoen aan de ingangseisen zoals gesteld in de e-gids (zie hieronder bij ‘Bachelorproject’). Let op: de ingangseisen kunnen per collegejaar verschillen. Houd je dus aan de ingangseisen van het collegejaar waarin je je scriptie wilt schrijven. Bachelorstudenten die in het voorjaar hun scriptie schrijven worden in het najaar verder over de ingangsvoorwaarden en het aanmeldproces geïnformeerd (houd svp de umail in de gaten). .

Course EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte (Bestuurskunde) 30
Multi-level governance 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Constitutional and Administrative Law 5
Administrative Ethics 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Overgangsregelingen

Klik voor de overgangsregeling van de volgende cursus onderaan de pagina:

  • Foundations of Public Administration (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)

Micro- en Macroeconomie + Institutionele Economie (EBM cohort 2016-2017 en eerder)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma worden de vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die beide vakken nog niet hebben gehaald, dienen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2) te doen.

Staats- en Bestuursrecht (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Staats- en bestuursrecht niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. In 2018-2019 wordt dit vak echter opnieuw aangeboden, als derdejaarsvak en als onderdeel van de specialisatie BBO. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak in 2018-2019 dus weer volgen. Dit geldt ook voor studenten EBM.

Multilevel Governance: civil service reform (BBO cohort 2015-2016 en eerder)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Multilevel Governance: civil service reform niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. In 2018-2019 wordt dit vak echter opnieuw aangeboden, als derdejaarsvak en als onderdeel van de specialisatie BBO. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak in 2018-2019 dus weer volgen. Dit geldt uitsluitend voor studenten BBO.

Economische theorie van politiek (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma wordt het vak Economische theorie van politiek niet meer aangeboden voor de specialisatie BBO maar nog wel voor de specialisatie EBM. BBO-studenten die dit vak nog niet gehaald hebben, kunnen echter dit studiejaar ook deelnemen aan dit vak.

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 15-16)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak onderzoeksontwerp komen te vervallen. BBO studenten die onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4. EBM studenten die onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4 en zullen een aangepaste opdracht krijgen, specifiek voor hun track. Meer informatie over deze aangepaste opdracht voor EBM-studenten zal vóór de start van blok 4 op Blackboard geplaatst worden bij het BBO1 Leeronderzoek.

Wetenschapsfilosofie (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma wordt het vak Wetenschapsfilosofie niet meer aangeboden in het academisch jaar 2018-2019. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:
a) in plaats van de cursus Wetenschapsfilosofie de cursus Foundations of Social Science and Public Administration (uit jaar 2 blok 1) volgen.
b) een herkansing afleggen over de toetsen (paper en tentamen) van het vak Wetenschapsfilosofie in blok 3. Er worden geen colleges en werkgroepen meer gegeven, studenten dienen zich op basis van zelfstudie voor te bereiden op de toetsen. Wel kunnen ze zich uiteraard met vragen over de stof tot de docent wenden. De docent bepaalt in welke vorm het tentamen afgenomen wordt.

De studenten moeten kiezen, het is of-of. Dus als een student voor optie a kiest en het vak Foundations niet haalt, ook niet na de herkansing, kan hij of zij geen gebruik meer maken van optie b, en omgekeerd.
Voor beide opties geldt dat in het vorige studiejaar behaalde deelcijfers in 2018-2019 geldig blijven. Dus wie het vak niet gehaald heeft maar wel voor het tentamen of de paper een voldoende heeft gehaald, hoeft alleen die toets over te doen waarvoor hij of zij geen voldoende gehaald heeft.

Studenten die kiezen voor optie B dienen zsm contact op te nemen met de docent, Andrei Poama (in het Engels): a.poama@fgga.leidenuniv.nl. Vermeld in je mail ook welke deeltoetsen je al gehaald hebt in 2017-2018.

Economie in Hoofdlijnen (EBM cohort 2015-2016 en eerder)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Economie in Hooflijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen. (EBM) studenten die Economie in Hoofdlijnen moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Politieke filosofie en Openbaar Bestuur (EBM cohort 2015-2016 en eerder)

EBM Studenten die het vak Politieke filosofie niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Political Philosophy and Public Administration met de BBO-studenten in blok 4 te volgen.

Bachelor project (cohort 13-14 en verder terug)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het bachelor project 10 ECTS vanaf 2016-2017 voor studenten die zijn begonnen met hun bachelor in september 2014.
Studenten die hun bachelor zijn begonnen in september 2013 of eerder dienen het bachelor project te volgen voor 15 ECTS. Studenten die het bachelor project voor 15 ECTS moeten doen, draaien mee met de hoorcolleges en de werkgroepen van het bachelor project nieuwe stijl (10 EC), maar dienen te voldoen aan de eisen van het bachelor project oude stijl (15ECTS). Dit betekent dat de 15-EC scriptie groter van omvang is dan de 10-EC scriptie (woordlimiet: 15.000 woorden ipv 8000 woorden). In de 15 EC scriptie dient er uitgebreid stilgestaan te worden bij de normatieve implicaties van de bevindingen, dient er grondig gereflecteerd te worden op betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, dienen er uitgebreide aanbevelingen te worden gedaan voor vervolgonderzoek, en dienen er verschillende beleidsaanbevelingen worden opgesteld. Deze zaken dienen ook aan bod te komen in de 10-EC scriptie maar veel beperkter.

Course EC Semester 1 Semester 2
Foundations of Public Administration 5
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Keuzevakken Bestuurskunde

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen Leidse studenten zich hiervoor aanmelden. Studeer je aan een andere universiteit? Meld je dan ook aan als gaststudent, zie: http://media.leidenuniv.nl/legacy/verzoek-tot-inschrijving-gaststudent.pdf.

Bestuurskunde studenten kunnen van onderstaande keuzevakken alleen deze vakken als keuzevakken volgen:

o Professional skills for public impact
o Introduction to International Relations and Organizations
o Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering

Course EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (minor OBBM) 5
Administrative History 5
Management and Performance (Minor PA) 5
Introduction to Public Administration 5
Professional skills for public impact 5
Introduction to International Relations and Organizations 5
Policy studies (part 1) Minor 5
International Administration (Minor/Exchange) 5
Public Values & Ethics (SPOC) 5
European Union Politics and Policy (Minor PA) 5
Child Maltreatment and Youth Policy: Decisions and Implementation. 5