Prospectus

nl en

Research in Public Administration

Course
2018-2019

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten de basisprincipes van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan te leren, met een sterke focus op bestuurskundige thema’s. Studenten leren bestaand onderzoek kritisch te evalueren en leren om de principes toe te passen in de ontwikkeling van een eigen onderzoeksvoorstel. Ze leren zelf interessante en onderzoekbare onderzoeksvragen te formuleren, theorieën aan te wenden om deze vragen te beantwoorden, en onderzoeksontwerpen te maken voor het verzamelen van empirische gegevens. De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksontwerpen, zoals (vergelijkende) case studies en ‘large-N’ ontwerpen. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe het beste onderzoekseenheden geselecteerd kunnen worden en hoe gegevens zo betrouwbaar en valide mogelijk kunnen worden verzameld.

In de colleges worden state-of-the-art studies in de bestuurskunde en het eigen werk van studenten besproken in het licht van deze onderwerpen. Het eindproduct van deze cursus is een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel. Hoewel dit geen vereiste is, worden studenten wel gestimuleerd om dit onderzoeksvoorstel als basis te gebruiken voor het schrijven van de masterscriptie.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

 • verschillende vormen van sociaalwetenschappelijk onderzoek te herkennen, te beschrijven en te bediscussiëren;

 • bestuurskundig onderzoek kritisch te evalueren op validiteit en betrouwbaarheid;

 • een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel voor bestuurskundig onderzoek / de masterscriptie te schrijven;

 • verschillende onderzoeksontwerpen te duiden en hun voor- en nadelen te waarderen.

Rooster

Op de openingspagina MPS vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Zelfstudie

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • contacturen: (2 uur college p.w. x 7 weken college) = 14 uur

 • uren zelfstudie: 126 uur voorbereiden van colleges, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

Toetsing

Ter voorbereiding op en tijdens de colleges maken studenten enkele kleine opdrachten. Deze bestaan bijvoorbeeld uit het beantwoorden van vragen over de literatuur, het geven van feedback op een onderzoeksvoorstel, het voorbereiden van een kleine (poster)presentatie en het voorbereiden van vragen voor een gastspreker. Deze kleine opdrachten worden niet becijferd, maar het maken ervan is wel belangrijk om bij te blijven met de stof om zo het vak succesvol te kunnen afronden.

Het eindcijfer van het vak bestaat uit de volgende deeltoetsen die wel becijferd worden:

 • een opzet voor het individuele onderzoeksvoorstel (opdracht 1) - 10% van het eindcijfer;

 • een review van de opzet van een medestudent (opdracht 2) - 15% van het eindcijfer;

 • de eindversie van het individuele onderzoeksvoorstel (opdracht 3) - 75% van het eindcijfer.

Voor het kunnen afronden van het vak gelden de volgende eisen:

 • het eindcijfer van het vak dient voldoende te zijn (cijfer >5,5);

 • de eindversie van het individuele onderzoeksvoorstel (opdracht 3) moet voldoende zijn afgerond (cijfer >5,5);

 • de opzet van het individuele onderzoeksvoorstel (opdracht 1) dient te zijn ingeleverd. Een onvoldoende voor deze opdracht kan gecompenseerd worden, maar omdat opdracht 2 en 3 hierop voortbouwen dient deze opdracht wel te zijn ingeleverd;

 • de reviewopdracht (opdracht 2) dient te zijn ingeleverd. Een onvoldoende voor deze opdracht kan gecompenseerd worden, maar omdat het hier feedback op het werk van medestudenten betreft dient de opdracht wel te zijn ingeleverd;

 • een herkansing is enkel mogelijk voor de eindversie van het onderzoeksvoorstel (opdracht 3). Een herkansing is in principe enkel mogelijk wanneer de eerste kans voor deze opdracht met een onvoldoende is becijferd (< 5,5). Een uitzondering is wanneer studenten alle opdrachten hebben gemaakt, maar ondanks de voldoende voor opdracht 3 op een onvoldoende als eindcijfer uitkomen. Ook dan kan opdracht 3 herkanst worden;
  *De opzet (opdracht 1) en reviewopdracht (opdracht 2) kunnen niet herkanst worden.

Let op! Enkel opdrachten die tijdig (dus voor de deadline) worden ingeleverd kunnen worden nagekeken. Opdrachten die na de deadline worden ingeleverd, worden niet nagekeken en becijferd met een 1.

De deadlines van de opdrachten worden gepubliceerd op Blackboard.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig te enrollen via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk een week voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. Carola van Eijk
E-mail: c.j.a.van.eijk@fgga.leidenuniv.nl
Phone: 070-8009489

Dr. S.S. Jhagroe
E-mail: s.s.jhagroe@fgga.leidenuniv.nl
Phone: 070-8009912