Prospectus

nl en

Management van de publieke sector

In de master Management van de Publieke Sector analyseren we hoe de overheid oplossingen kan vinden voor de complexe problemen van vandaag.
Het functioneren van de overheid wordt doorlopend onder een vergrootglas gelegd door politici, journalisten en betrokken burgers. In allerlei media, waaronder steeds vaker sociale media, tref je meningen aan over het functioneren van de overheid. Het openbaar bestuur werkt doorlopend aan verbeteringen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij vergroting van doelmatigheid en doeltreffendheid voorop staat. Het publieke en multi-level governance-karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke manager. Centraal in deze master staat dan ook de vraag:

Hoe kunnen publieke organisaties hun taken optimaal vervullen in een complexe en dynamische omgeving?

Intro

Introductie voor MPS-studenten (februari 2019)

Beste student,

Namens het bestuur en de medewerkers van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden heten wij jou, de nieuwe masterstudent Management van de Publieke Sector (MPS) hartelijk welkom!

Wij organiseren een speciale welkomstbijeenkomst op maandag 4 februari 2019. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de opleiding. Je zal essentiële informatie krijgen over studie, zoals opbouw van het programma en de scriptie.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 17.00 – 18.00: Kennismaking met opleiding (door Prof. dr. Frits van der Meer, coördinator MPS)

 • 18.00 – 20.00: Eerste college Management van de Publieke Sector

 • 20.00 – 21.00: Borrel (locatie: Plein XIX)

Locatie: Wijnhaven, Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag (lokaal: 346).

De links naar informatie als het rooster,uSis en Blackboard vind je aan de rechterkant van deze pagina.

Tot 4 september!

Hartelijke groet,

Namens, Prof. dr. Frits van der Meer, Prof. dr. Arco Timmermans en dr. Ben Kuipers
Tineke Choi, MSc
drs. Jolanda den Heijer
Studieadviseurs Instituut Bestuurskunde

NB deze informatie is alleen bedoeld voor studenten die daadwerkelijk (mogen) starten met de MPS-opleiding in februari 2019.

Algemene Informatie over de opleiding

Aan de rechterzijde staat onder bestanden een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom.
NB De vakken van de MSc Management van de Publieke Sector zijn alleen toegankelijk voor studenten MPS.

We geven studenten inzicht in de uitdagingen en dilemma’s waar publiek management en organisaties mee te maken krijgen en de verschillende manieren waarop publieke managers die dilemma’s kunnen hanteren. We behandelen daarom onder meer:

 • De kenmerken en context van publiek management en de verschillen tussen privaat en publiek management

 • Strategisch management voor publieke managers, inclusief het anticiperen op veranderingen in de omgeving

 • Ontwikkelingen in de politiek-ambtelijke verhoudingen in het openbaar bestuur

 • De rol en invloed van belangengroeperingen die de politieke besluitvorming proberen te beïnvloeden

 • De steeds grotere invloed van de (social) media en de vraag hoe publieke organisaties hiermee om moeten gaan

 • De veranderingen in de beleidsprocessen in het openbaar bestuur, zoals de opkomst van netwerksturing

 • Juridisering van de publieke sector

 • Ethische vraagstukken en integriteitskwesties en de relatie met de effectiviteit en efficiency van publieke organisaties

 • Factoren die het slagen van veranderingen van publieke organisaties bepalen

 • Ontwikkelingen in het HRM-beleid van publieke organisaties

 • Prestatiemanagement binnen de overheid

 • Publiek management in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief

Twee specialisaties

Binnen Management van de Publieke Sector kennen we twee specialisaties:

 • Strategie, advisering en verandermanagement: richt zich op de vraag hoe publieke managers hun organisaties zo goed mogelijk kunnen aansturen met het oog op vergroting van de prestaties

 • Public Affairs: richt zich op de relaties tussen de publieke organisaties en hun omgeving, waarbij ingegaan wordt op de rol van belangengroeperingen en media

Public Affairs

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction MPS 5
Public Values and Ethics 5
The Policy Cycle and the Politico-Administrative Arena 5
The Discipline of Public Affairs 5
Research in Public Administration 5
Prestatiemanagement 5
Organizational Change 5
Theory and Practice of Public Affairs 5
The logic of the media and the public arena 5
Thesis MPS 15

Strategie, advisering en verandermanagement

Course EC Semester 1 Semester 2

Voor een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom, zie de link rechts

Introduction MPS 5
Public Values and Ethics 5
Human Resource Management 5
Behaviour and Interaction in Organizations 5
Strategic Management 5
Digital government-citizen interaction 5
Research in Public Administration 5
Organizational Change 5
Prestatiemanagement 5
Juridification 5
Political-Administrative Relations 5
Effects of (disruptive) technology administration and management 5
Thesis MPS 15