Prospectus

nl en

Human Resource Management

Course
2018-2019

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de masteropleiding ‘Management van de Publieke Sector’.
Dit is een keuzevak dat hoort bij de specialisatie Strategie, advisering en veranderingsmanagement.

Beschrijving

Mensen zijn een belangrijke en vaak onderschatte resource voor organisaties. Human Resource Management (HRM) is daarom een belangrijk onderdeel in het succesvol managen van een organisatie en het realiseren van beoogde prestaties. In dit vak wordt HRM benaderd vanuit zowel een theoretisch, wetenschappelijke als ook een professionele invalshoek.

De nadruk in dit vak ligt op HRM in de publieke sector. De verschillende eisen die publieke en private sector organisaties aan hun HRM stellen zullen aanbod komen. Verder wordt ook aandacht besteed aan de integratie van strategie en HRM binnen organisaties, evenals aan inhoudelijke componenten van HR-beleid zoals werving en selectie, leiderschap, motivatie e.d. Eveneens wordt ingegaan op de uitdagingen voor HR-afdelingen, zoals de vergrijzing, diversiteit of de noodzaak tot bezuinigen vanwege de financiële crisis.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen studenten:

 • beschrijven hoe het personeelsbeleid door de jaren heen veranderd is en wat verschillende benaderingen van personeelsbeleid zijn.

 • (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van HRM kritisch beoordelen.

 • kern theorieën op gebied van HRM in de publieke sector begrijpen en vergelijken.

 • uitleggen hoe HRM, via aandacht voor werving en selectie, leiderschap, diversiteitsbeleid e.d., kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties.

 • interpreteren hoe omgevingsontwikkelingen van invloed kunnen zijn op HRM in publieke organisaties.

 • een analyse maken van HR-vraagstukken in de (bestuurs)praktijk en aanbevelingen doen op basis hiervan.

Rooster

Op de openingspagina MPS vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Hoor- en gastcolleges

 • Zelfstudie

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan:

 • Contacturen: 14 uur

 • Maken van opdrachten: 63 uur

  • Zelfstudie (verplichte literatuur/voorbereiding op colleges): 63 uur

Toetsing

Individueel paper (weging 50%)
Groepspaper (weging 50%)

Beide opdrachten tellen voor 50% mee. Om het vak voldoende af te kunnen sluiten moeten beide opdrachten minimaal 5.5 of hoger zijn. Compensatie is dus niet mogelijk. Let op! Er dient en stuk te worden ingeleverd dat als volledig paper gezien kan worden. Dit ter beoordeling van de docenten.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Blackboard

Tijdens dit vak wordt er gebruik gemaakt van Blackboard om informatie beschikbaar te maken (bijv. vakwijzer, slides).

Literatuur

Verplichte literatuur:

 • Steijn, B. & Groeneveld, S. (red.) 2013. Strategisch HRM in de publieke sector, Assen: Van Gorcum. (ISBN9789023251132)

 • Diverse artikelen

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. Tanachia Ashikali: t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl
Spreekuren op afspraak.