Prospectus

nl en

Module on Career Preperation Year 2

Course
2018-2019

Arbeidsmarktvoorbereiding jaar 2: waar ben je goed in en het maken van studiekeuzes

Inmiddels ben je al wat praktische vaardigheden verder en weet je beter te antwoorden op de vraag ‘Waarom ben je Politicologie / IBO gaan studeren?’ Maar om je straks goed te kunnen profileren op de arbeidsmarkt is er meer nodig. Tijdens het tweede jaar van je studie staan twee belangrijke vragen centraal tijdens de Arbeidsmarktvoorbereiding: ‘Waar ben ik goed in?’ en – daaruit voortvloeiend – ‘Welke keuzes ga ik maken voor jaar 3?’
Het tweede jaar Politicologie / IBO ben je namelijk niet alleen bezig met tweedejaarsvakken. Je moet ook al heel veel keuzes maken voor jaar 3: hoe vul je je keuzeruimte in, waar specialiseer ik me in en welke vervolgcursussen wil ik gaan volgen?
Om je bij het beantwoorden van deze vragen op weg te helpen, zijn er ook in het tweede jaar meerdere bijeenkomsten die jou kunnen helpen bij jouw arbeidsmarktvoorbereiding.

Wat is het programma van Arbeidsmarktvoorlichting jaar 2?
Grofweg bestaat deze module uit de volgende onderdelen:
1. plenaire bijeenkomsten (co-curriculair);
2. vaardighedenonderwijs (curriculair);
3. cursussen met een link naar de arbeidsmarkt (curriculair);
4. workshops en events (co-curriculair)

1. Plenaire bijeenkomsten (co-curriculair)

Tijdens twee bijeenkomsten met de bachelorstudieadviseurs ga je gericht aan de slag met de voorbereiding op jaar 3.

  • Bijeenkomst 1: Informatie over de keuzes die je gaat maken in jaar 3: keuzevakken, minoren, stage, studeren in het buitenland.
    6 november 2018, 15.00 – 17.00

  • Bijeenkomst 2: Herhaling van de keuzes die je gaat maken in jaar 3 met specifiek inzoomen op de invulling van de keuzeruimte en het bachelorproject 4 maart 2019, 13.00 – 15.00

2. Vaardighedenonderwijs (curriculair)

Met het afronden van het vaardighedenonderwijs uit jaar 1 heb je nog niet alle vaardigheden onder de knie die nodig zijn om je studie af te ronden en voldoende vaardig de arbeidsmarkt op te gaan. Daarom volg je in jaar 2 de twee semestercursussen Academische vaardigheden. Tijdens de cursussen Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp en Academische Vaardigheden: Data-analyse ga je aan de slag met vaardigheden die je nodig hebt om in jaar 3 je bachelorscriptie goed af te kunnen ronden en om vervolgens met voldoende kennis over politicologisch onderzoek de arbeidsmarkt op te kunnen.
De genoemde vaardigheden zijn onmisbaar. Als je straks als afgestudeerd politicoloog de arbeidsmarkt opgaat worden deze vaardigheden van je verwacht door het werkveld. Of je belandt bij een onderzoeksbureau, in de politiek, binnen de media, in consultancy, in internationale organisaties of in het bedrijfsleven, met deze toepasbare skills op zak kan je straks je taken binnen jouw organisatie naar behoren uitvoeren.

3. Cursussen met link naar de arbeidsmarkt (curriculair)

Naast plenaire bijeenkomsten en het vaardighedenonderwijs uit het tweede jaar zijn er in verschillende tweedejaarsbachelorcursussen componenten geïntegreerd die verband houden met arbeidsmarktoriëntatie. Denk hierbij aan gastsprekers uit het werkveld, excursies, praktijkopdrachten enzovoort.

4. Workshops en events

Ook tijdens dit jaar worden er, net als in jaar 1, meerdere workshops en events aangeboden die je helpen bij het voorbereiden op de arbeidsmarkt. Naast de inmiddels bekende workshops bij POPcorner en Student Support Services en de evenementen georganiseerd door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) zijn dat in dit jaar ook onderstaande evenementen.

  • De Facultaire Loopbaan Orientatiedag (FLO), aangeboden door de CareerService FSW

  • De workshops en / of Careercolleges die worden aangeboden door de CareerService FSW

  • Het SPIL-LAP Career event, voor tweede- en derdejaarsstudenten.

Contact

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer