Prospectus

nl en

Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties (Leiden)

De afstudeerrichting IBO is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken. Tijdens de studie komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: In hoeverre is de rol van staten veranderd door de globalisering? Hoe effectief zijn internationale organisaties? Wat zijn de oorzaken van oorlog en waarom is het zo lastig om oorlogen te voorkomen en op te lossen? Welke invloed hebben de opkomende economische mogendheden op de wereldpolitiek? Deze en andere vraagstukken worden bestudeerd aan de hand van theorieën en benaderingen uit de politicologie en de leer van de internationale betrekkingen. Historische voorbeelden en ontwikkelingen in de actuele internationale politiek worden gebruikt om de theorieën en benaderingen te leren begrijpen.

Voor overgangsregelingen en roosters jaar 1 raadpleeg de E-studiegids 'Politicologie: Internationale Politiek'.

Vanaf het academisch jaar 2018-2019 zijn nieuwe inschrijvingen voor de afstudeerrichting 'Internationale Betrekkingen en Organisaties' niet meer mogelijk. (Herinschrijven voor late studiejaren IBO blijft mogelijk voor reeds gestarte studenten). Studenten met interesse voor internationale politiek kunnen zich inschrijven voor de gelijknamige Bachelor in Leiden.

Year 1

*As of the Academic Year 2018-2019, new enrollments for this specialisation are not longer possible. (Current students can register for 2nd and 3rd year IBO). Students who are interested in international politics can apply for the bachelor specialisation ' Political Science: International Politics' in Leiden.

IBO-studenten die nog eerstejaarsvakken moeten volgen, raadplegen hiervoor het programma van de afstudeerrichting Internationale Politiek

Overgangsregelingen Jaar 1

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Nationale Politiek I, Inleiding Internationale Organisaties, Economie voor Politicologen en/of Politiek van de Europese Unie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 het gelijknamige vak van de IP-specialisatie te volgen.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Inleiding Internationale Politiek nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Inleiding Internationale Politiek voor 5 EC te behalen. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Internationale Politiek niet.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Politiek en Beleid nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Politiek en Beleid voor 5 EC te behalen. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Politiek en Beleid niet; het tentamencijfer is het eindcijfer van het vak.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Inleiding Vergelijkende Politicologie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Inleiding Vergelijkende Politicologie voor 5 EC te behalen. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Vergelijkende Politicologie niet; het tentamencijfer is het eindcijfer van het vak.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Inleiding Politieke Wetenschap nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Inleiding Politieke Wetenschap voor 5 EC te behalen. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Politieke Wetenschap niet; het tentamencijfer is het eindcijfer van het vak.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 1: Tekstinterpretatie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Internationale Politiek te volgen en te behalen voor 3 EC.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 2: Argumentatie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Politiek en Beleid te volgen en te behalen voor 2 EC.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 3: Boekrecensie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Vergelijkende Politicologie te volgen en te behalen voor 2 EC.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 4: Kritische Beschouwing nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Politieke Wetenschap te volgen en te behalen voor 3 EC.

Year 2

Aanmelding voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 9 juli 2018, 10.00 uur – tot zondag 26 augustus 2018, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 9 juli 2018, 10.00 uur - tot zondag 21 oktober 2018, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur - tot zondag 27 januari 2019, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur - tot zondag 24 maart 2019, 23.59 uur

Inschrijving voor werkgroepen uit jaar 1, semester 1, wordt verzorgd door het OSC. Bij de plaatsing van recidivisten in eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met het rooster van jaar 2.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overgangsregelingen jaar 2

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Comparative Analysis of Political Systems in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels te volgen.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Rationele Keuzetheorie in jaar 2 niet hebben behaald, dienen dit vak dit jaar te volgen, zij hebben niet de mogelijkheid te kiezen voor Contemporaine Politieke Filosofie.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Vaardigheden 5 en/of 6 in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp te volgen voor 5 EC.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Vaardigheden 7 en/of 8 in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Academische Vaardigheden: Data-Analyse te volgen voor 5 EC.

Informatiebijeenkomsten over jaar 3

Voor alle tweedejaars studenten worden er gedurende het jaar twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de inrichting van je derde jaar. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Dinsdag 6 november 2018, van 15.00-17.00 uur in zaal SA41

 • Maandag 4 maart 2019, van 13.00-15.00 uur in zaal SA41

Course EC Semester 1 Semester 2
Module on Career Preperation Year 2

Blok 1

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels 5
Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp 5

Blok 2

Europese Geschiedenis 5
Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek 5

Blok 3

International Security 5
Introduction to International Political Economy 5
Academische Vaardigheden: Data-analyse 5

Blok 4 (IBO studenten kiezen óf Rationele Keuzetheorie, óf Contemporaine Politieke Filosofie)

Analyse van de Internationale Politiek 5
International Law 5
Contemporaine Politieke Filosofie 5
Rationele Keuzetheorie 5

Voortgangseisen derde jaar

Vervolgcursussen: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel
Stage: Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien je minimaal 40 EC van het tweede studiejaar hebt afgerond met inbegrip van het vak MTPO.
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 7.0. Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Year 3

Opbouw jaar 3 afstudeerrichting Internationale Betrekkingen en Organisaties

2 Bachelor Seminars (20 ECts)
Vrije keuzeruimte (25 ECts)
In blok 4 het Bachelorproject (15 ECts). De voorbereiding voor het BAP start reeds in blok III.

Inschrijving Bachelor Seminars

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 9 juli 2018, 10.00 uur tot zondag 26 augustus 2018, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 9 juli 2018, 10.00 uur tot zondag 21 oktober 2018, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur tot zondag 27 januari 2019, 23.59 uur
Blok 4: Bachelorproject. Van dinsdag 11 december 2018, 10.00 uur tot zondag 27 januari 2019, 23.59 uur.

Seminars hebben een maximum aantal deelnemers en vol = vol. Schijf je dus tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een seminar niet gegarandeerd. Wij raden studenten aan één seminar per blok te kiezen.

Bachelorproject Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst voor het Bachelorproject IBO vindt plaats op woensdag 21 november 2018, 15.00-17.00 uur in zaal 1A20. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Course EC Semester 1 Semester 2
Module on Career Preperation Year 3
Vrije Keuzeruimte Jaar 3 30

Blok 1: Bachelor Seminars

Freedom, Equality and Power: Topics in Political Philosophy 10
Gender and Sexuality in International Politics 10
Political Psychology in International Relations 10
Social Movements and Political Violence 10

Blok 2: Bachelor Seminars

Critical Readings in Political Philosophy: Plato and Aristotle 10
The Politics of Africa: Development, Democracy and Identity 10
Utopia, Anarchy and Anti-State Behaviour 10

Blok 3: Bachelor Seminars

The Military in Politics: Civil-Military Relations and Political Power in the Developing World 10
Development and Poverty Reduction 10
Extreme Right in Western Europe: Theory, Methodology and Comparative Approaches 10
Philosophical Theories of Rights 10
Playing with the Enemy: Studying Arts-based Peacebuilding 10
Politiek van Ontwikkelingslanden 10
Game Theory and Application in International Politics 10
Nederland en de Europese Unie 10

Blok 4: Bachelorproject

Bachelorproject IBO 15

Blackboard & Turn it in

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB. Studenten schrijven zichzelf in voor alle vakken op BB. Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Zie deze link voor instructies.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Tijdens je eerste studie jaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor en de studieadviseurs.

Als eerstejaarsstudent van de bachelor Politicologie en de bachelorspecialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je in het eerste semester een docent-mentor toegewezen. Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studie-aanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 wordt je uitgenodigd voor een individueel vervolggesprek. Daarnaast kun je ook uit eigen beweging met je docent-mentor afspreken.

De studieadviseur zal je begeleiden tijdens het tweede semester. De studieadviseur volgt je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten. Je kunt natuurlijk ook zelf contact met de studieadviseur opnemen.

De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Hierin wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Voor zaken die het mentoraat overstijgen (denk hierbij aan persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc.) verzoeken we je, bij voorkeur voor aanvang van het studiejaar, contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. Indien je in de loop van het studiejaar wordt geconfronteerd met onverwachtse problemen moet je direct contact opnemen met je studieadviseur om je situatie te bespreken.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer

Zie onder jaar 1, ‘Mentoraat’ voor meer informatie.