Prospectus

nl en

Module on Career Preperation Year 3

Course
2018-2019

Arbeidsmarktvoorbereiding jaar 3: ervaring opdoen en doelen verhelderen

In het derde jaar van je studie ben je je als het goed is al aan het voorbereiden op de tijd na je studie. Start je meteen met een master? Wil je gaan werken of eerst stagelopen? En als je gaat werken, waar zal dat dan zijn? Dit jaar staan niet alleen dat soort vragen centraal, maar ook de praktische voorbereiding op de arbeidsmarkt krijgt aandacht: hoe zorg je voor een kloppend CV en een aansprekend Linked in-profiel?
Net zoals in het eerste en het tweede jaar van je studie Politicologie / IBO krijg je ondersteuning bij het beantwoorden van deze vragen. In de module Arbeidsmarktvoorlichting ga je op verschillende manieren aan de slag.

Wat is het programma van Arbeidsmarktvoorlichting jaar 3?
Grofweg bestaat deze module uit de volgende onderdelen:
1. plenaire bijeenkomsten (co-curriculair);
2. cursussen met een link naar de arbeidsmarkt (curriculair);
3. workshops en events (co-curriculair)

1. Plenaire bijeenkomsten (co-curriculair)

In het derde jaar zijn er twee plenaire bijeenkomsten in het kader van arbeidsmarktvoorbereiding.

  • Masterdagen
    Een van de belangrijkste keuzes die je waarschijnlijk gaat maken in jaar 3 is de keuze voor een master. Om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken, zijn er in je derde jaar twee voorlichtingsdagen specifiek over de masters. De ene Masterdag is in november, de tweede in maart. Daarnaast wordt er een mastervoorlichting georganiseerd tijdens een van de inleidende colleges van het bachelorproject.

  • Sollicitatiedag
    Tijdens deze speciaal voor derdejaars en masterstudenten georganiseerde dag kun je deelnemen aan diverse workshops die je leren hoe je effectief kunt solliciteren. Of je nu solliciteert op een vacature voor een echte baan of op een vacature voor een stage, in beide gevallen is het fijn als je goed beslagen ten ijs komt. Je kunt hier workshops verwachten die gaan over het optimaliseren van je CV, het schrijven van een sollicitatiebrief en het houden van een gesprek.

2. Cursussen met een link naar de arbeidsmarkt (curriculiar)

In het derde jaar vul je een gedeelte van je studiejaar zelf in, de keuzeruimte. Voor Pol-studenten kunnen er 15 ECTS naar eigen inzicht worden ingevuld, bij IBO-studenten zijn dat 25 ECTS. Deze keuzeruimte kun je heel goed gebruiken om je te oriënteren op de arbeidsmarkt: je kunt op stage gaan, je kennis specialiseren of juist verbreden door gerichte keuzes te maken voor keuzevakken of een minor volgen die je meer voorbereidt op de arbeidsmarkt.
Ook kies je in jaar 3 je eigen verdiepende vervolgcursussen. Pol-studenten kiezen er drie, IBO-studenten kiezen er twee. De keuze van vervolgcursussen bepaalt voor een deel ook het terrein waar je je in zal specialiseren. Deze keuze voor een vervolgcursus zou dus een weloverwogen beslissing moeten zijn. Tijdens deze vervolgcursussen is ook een duidelijke connectie met de arbeidsmarkt, niet alleen in de vorm van opdrachten, maar ook in de vorm van werkbezoeken en / of gastcolleges.

3. Workshops en events

Ook tijdens dit jaar worden er, net als in jaar 1 en 2, meerdere workshops en events aangeboden die je helpen bij het voorbereiden op de arbeidsmarkt. Naast de inmiddels bekende workshops bij POPcorner en Student Support Services en de evenementen georganiseerd door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) zijn dat in dit jaar ook onderstaande evenementen.

  • De Facultaire Loopbaan Orientatiedag (FLO), aangeboden door de CareerService FSW

  • De workshops en / of Careercolleges die worden aangeboden door de CareerService FSW

  • Het SPIL-LAP Career event, voor tweede- en derdejaarsstudenten.

Contact

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer