Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

The Insurance Contract

Course
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Aan de orde komen de beginselen van het verzekeringsrecht: de hoofdkenmerken van de verzekeringsovereenkomst (verzekerd belang, soorten verzekering, indemniteit), de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst (wijze van totstandkoming en verzwijgen); de uitleg (dekking, uitsluiting, causaliteit en samenloop); de verplichtingen na schade (zowel van de verzekerde als van de verzekeraar) en de specifieke kenmerken van de levensverzekering.

Leerdoelen

Doel van het vak: Met dit vak wordt beoogd de beginselen van het verzekeringsrecht (zowel het schadeverzekeringsrecht als het levensverzekeringsrecht) te doorgronden.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis en inzicht in de beginselen van het verzekeringsrecht en is in staat vragen ten aanzien van het verzekeringsrecht zelfstandig te analyseren.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkgroep

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: mr. A.Ch.H. Franken en mr. S.Y.Th. Meijer en eventuele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX (Verzekering), Kluwer: Deventer 2019. De studenteneditie verschijnt op 29 augustus 2019, ISBN 9789013154771, deze volstaat.

 • Reader: In een reader kan aanvullend studiemateriaal worden opgenomen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.30-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl