Prospectus

nl en

Year 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht 5
Transnational Civil Law 5

Keuze uit 1 van de 2 onderstaande practica:

Practicum: Civil Law 10
Practicum: Private Practice 10

Keuze uit 2 van de 10 (gebonden, gedeeltelijk verplichte) profileringsvakken (A t/m M) met daarbij de volgende vijf mogelijke "accenten":

  1. Algemeen: 2 vakken uit A t/m M
  1. Togapraktijk: 2 vakken uit A t/m M en het (specifiek, gebonden) 'Practicum togapraktijk civiel recht'
  1. Onroerend goedrecht: de 2 vakken E+F
  1. Verzekeringsrecht: de 2 vakken J + K
  1. Intellectueel eigendomsrecht: de 2 vakken L + M
A) Specialised Course: Contract of Employment 5
C) Profileringsvak: English Contract Law 5
E) Tender Law 5
F) Specialised Course: Rent Law 5
H) Specialized course Civil Family Law 5
I) Specialised Course: Comparative Civil Procedure 5
The Insurance Contract 5
Interagency Positioning of Insurance Law 5
IP Copyright Law 5
IP Patent Law 5

Semester 2

Privatissimum: Civil Law 10
Private International Law 5
Burgerlijk Procesrecht (Ma) 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10