Prospectus

nl en

Start tot arts

Course
2019-2020

Beschrijving

Dit blok vormt de basis voor de studie Geneeskunde en de latere beroepsuitoefening als arts. Het blik is opgebouwd uit vijf thema’s, waarbij het vraagstuk obesitas – één van de grootste (inter)nationale gezondheidsproblemen - vaak als voorbeeld wordt gebruikt. Er is aandacht voor alle dimensies van het biopsychosociaal model voor ziekte. Biologisch: de medische terminologie en de anatomie en pathofysiologie van obesitas en enkele chronische aandoeningen. Psychologisch: de omgang van patiënten met ziekte, conditionering, cognities, emoties, coping, interventies. Sociaal: context van de samenleving, determinanten van ziekte, de organisatie van de gezondheidszorg, culturele diversiteit en global health. Daarnaast is er aandacht voor de vorming van de student tot wetenschapper en professional. De in het blok opgenomen Zorgstage van twee weken biedt de student een eerste kennismaking met de praktijk en reflectie op de beroepskeuze en latere beroepsuitoefening.

Leerdoelen

Overkoepelend leerdoel. De student
1. gebruikt het biopsychosociaal model bij het analyseren en oplossen van medische en gezondheidsvraagstukken en relateert het aan de zorg voor en begeleiding van (groepen) mensen. De student:

 • relateert dit model aan de verschillende definities van gezondheid (WHO, Machteld Huber)

 • gebruikt het bij de analyse van het medisch vraagstuk obesitas

 • onderzoekt hoe het model richting geeft aan de zorg voor chronisch zieken
  De leerdoelen worden hieronder gespecificeerd en bij de start van ieder hoofdstuk nader toegelicht.

Patiënt, arts en geneeskundig proces. De student
2. legt uit wat volgens de WGBO een goede arts-patiënt relatie is (beroepsbeoefenaar, communicator)
3. legt diagnostische strategieën uit en benoemt in welke context deze worden toegepast (medisch expert).
4. beschrijft de verschillende fases in het geneeskundig proces voor de individuele en populatiegerichte gezondheidszorg (medisch expert, gezondheidsbevorderaar, organisator )
5. past op een casus uit de gezondheidszorg de ethische en juridische sleutelbegrippen toe (academicus, medisch expert, beroepsbeoefenaar).
6. beschrijft de rol van de arts in de gezondheidszorg (alle Canmedrollen)
7. De student legt een basis voor zijn professionele ontwikkeling: neemt verantwoordelijkheid voor taken, gaat respectvol om met anderen (patiënten, docenten, stagebegeleiders en medestudenten), ontwikkelt zelfinzicht m.b.t. eigen ervaring en gedrag.

Zorg voor ouderen. De student
8. geeft uitleg over de begrippen chronische ziekte, multimorbiditeit, veroudering en de betekenis/ gevolgen hiervan voor patiënt, arts en maatschappij.
9. beschrijft de volgende medische aandoeningen: CVA, dementie, delier, diabetes mellitus type 2, Parkinson, hartfalen, COPD, heupfractuur (medisch expert, beroepsbeoefenaar)
10. verwoordt de zorgtaken voor patiënten met deze aandoening die zijn opgenomen in een zorg- of verpleeghuisinstelling
11. past gespreksvaardigheden toe (communicator)

Individuele zorg. De student
12. doorloopt het geneeskundig proces bij geschreven casus van patiënten met obesitas gerelateerde klachten en aandoeningen (gezondheidsbevorderaar, medisch expert, communicator, beroepsbeoefenaar)
13. legt uit hoe emoties, cognities en coping de ontwikkeling en progressie van ziekte, het vragen van medische hulp en het opvolgen van medische adviezen beïnvloeden (medisch expert, communicator, beroepsbeoefenaar, gezondheidsbevorderaar)
14. legt met behulp van het Health Belief model, de Theory of Planned Behavior en het Transtheoretische model de behandeling van chronische aandoeningen, zoals obesitas, uit (medisch expert, communicator, beroepsbeoefenaar, gezondheidsbevorderaar)

Populatiegerichte zorg. De student
15. vergelijkt de gezondheidsstatus tussen populaties met behulp van minimaal vijf gezondheidsindicatoren (medisch expert, gezondheidsbevorderaar, academicus)
16. kan het ontstaan en verergeren van gezondheidsproblemen in individuen en populaties, en verschillen in gezondheid tussen populaties verklaren met behulp modellen over determinanten van gezondheid (medisch expert, gezondheidsbevorderaar, academicus).
17. kan uitleggen hoe verschillende vormen van preventie bijdragen aan de gezondheid van populaties (gezondheidsbevorderaar).

Wetenschap. De student
18. licht verschillende wetenschappelijke benaderingen van ziekte en gezondheid toe (academicus, medisch expert)

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

HC, RC, PD, werkgroepen, stage.

Toetsing

Verplichtingen:

 • Presentatie en verslag opdracht beroepsoriëntatie

 • Verslag groepsopdracht obesitas

 • Verslag ziektebeeld Zorgstage-instelling

 • Aanwezigheid bij minimaal zes van de zeven werkgroepen

 • Schriftelijke deel- en eindtoets

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Ayers S, De Visser R., Psychology for Medicine & Healthcare, 2nd edition. London: Sage Publications Ltd.; 2018. Hoofdstuk 1, 2, 3, 4.1, 4.4, 5.1 t/m 5.4, 6, 10.1 t/m 10.3, 18.1 t/m 18.3, 19.1 en 19.3.

 • De Jongh TOH, De Vries H, Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016. H31 Bovenbuikklachten, niet acute en H32 Buikpijn, acute.

 • Engberts DP, Kalkman-Bogerd LE, editors. Leerboek gezondheidsrecht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. Hoofdstukken 1 t/m 2.

 • Rutten GE, Damoiseaux RA, Olde Hartman TC, editors. Het Geneeskundig proces. Klinisch redeneren van klacht naar therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2019. Hoofdstukken 1 t/m 10, 13 tm 15.

 • Ten Have HAMJ, Ter Meulen RHJ, Van Leeuwen E. Leerboek medische ethiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. 2.4 t/m 2.5, hoofdstuk 3, 4.1 t/m 4.8, 4.14, hoofdstuk 8.

 • Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications; 2008. https://www.nhg.org/downloads/diagnostiek-en-behandeling-van-obesitas-bij-volwassenen-en-kinderen-pdf .

 • Van Binsbergen JJ, Langens FNM, Dapper ALM, et al. NHG-Standaard Obesitas. Huisarts Wet 2010; 53: 609-25. https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-obesitas

 • Van der Valk, ES, Savas, M, Burgerhart JS, de Vries, M, van den Akker, E, van Rossum, EFC. Klinische les: Obesitas in de spreekkamer. Ned Tijdschr Geneesk 2017; 161: D2310. https://www.ntvg.nl/artikelen/obesitas-de-spreekkamer (alleen in de LUMC omgeving te downloaden).

 • Van Berkel. Informatorium voor Voeding en diëtetiek, p 65-96. Obesitas bij volwassenen (toegankelijk, Nederlandstalig, zie pdf op Blackboard)

 • Numans ME, De Wit NJ, Dirven JAM. NHG-Standaard Maagklachten. Huisarts Wet 2013; 56: 26-35. https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/maagklachten. Alleen samenvatting.

 • Simpkin AL & Schwartzstein RM. Tolerating uncertainty – the next medical revolution? N Engl J Med 2016;375:1713-15, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1606402 (alleen in de LUMC omgeving te downloaden).

 • Moffat K, et al. Challenges of managing people with multimorbidity in today's healthcare systems. BMC Fam Pract. 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26462820/?i=6&from=/27924764/related

 • Mahler M, Vlek H, Pel-Littel R, Driessen S. Multimorbiditeit anders benaderen. Medisch Contact, 18 mei 2011 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/multimorbiditeit-anders-benaderen-1.htm

 • https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icf

 • Hoes AW, Voors AA, Rutten FH, Van Lieshout J, Janssen PGH, Walma EP. Huisarts Wet 2010:53(7):368-89 NHG richtlijn hartfalen: samenvatting. https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/hartfalen

 • Relevante pagina’s op thuisarts.nl, hartstichting.nl, longfonds.nl, diabetesfonds.nl, dementie.nl, hersentstichting.nl, parkinson-vereniging.nl, platformouderenzorg.nl; nvvp.net (nederlandse vereniging voor psychiatrie) (zie SO 9)

 • Feedback geven en ontvangen, Zorgstage handleiding

 • Feedbackregels, Lijnboek Lijn Beroepsvorming jaar 1

 • Jansen A, Nederkoorn C, Roefs A, Martijn C, Havermans R, Mulkens S. Waarom obesitas in de GGZ behandeld moet worden. GZ-psychologie, 2009; 2: 38-44. https://docplayer.nl/5735114-Waarom-obesitas-in-de-ggz-behandeld-moet-worden.html

 • Mackenbach, PJ (red.) Volksgezondheid en gezondheidszorg, 8e geheel herziene druk. Amsterdam: Reed Business; 2016. Hoofdstuk 1, H2 t/m 2.5, H3 t/m 3.4, H4, H5, H9, H10.

 • Rothman KJ. Epidemiology. An introduction, 2e druk. Oxford: Oxford University Press. 2012. Hoofdstuk 1, H2 (blz 8-9), H4.

 • Kilov, D., & Kilov, G (2018). Philosophical determinants of obesity as a disease. Obesity Reviews 19, 41-48. https://doi.org/10.1111/obr.12597. (Alleen te openen in de LUMC omgeving!)

 • Suurmond J, Seeleman C, Stronks K, Essink-Bot ML. Arts van de wereld (tweede druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2012. Inleiding en Hoofdstukken 0, 1 en 7.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

G1SA@lumc.nl

Opmerkingen

Voor vragen over de Zorgstage: zorgstage@lumc.nl