Prospectus

nl en

Eerste jaar

Eerste jaar

Inleiding

Het eerste jaar van de studie Geneeskunde is gewijd aan de normale vorm en functie van de verschillende onderdelen van het menselijk lichaam. Ook de normale psychosociale ontwikkeling van de mens komt aan bod. Tijdens het eerste jaar lopen de studenten tevens stage in een verpleeghuis of ziekenhuis. Er is geprobeerd een horizontale en verticale integratie van vakken te bereiken. In het eerste jaar ligt de nadruk bij een aantal preklinische vakken, maar daarnaast wordt vanaf het begin ook aandacht besteed aan de klinische toepassing ervan. In de latere jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan de klinische vakken, maar het is wel de bedoeling dat er regelmatig verbindingen worden gelegd met de preklinische basis. In de verticale integratie speelt de Lijn Klinisch Onderwijs een belangrijke rol. In jaar 1 komen communicatie, attitude en professioneel gedrag aan de orde.Deze onderwerpen blijven gedurende de hele opleiding een centrale rol vervullen in het lijnonderwijs.

Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT staat op Blackboard.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 1 is Prof.Dr. M.C. de Ruiter.
De roosters zijn te vinden op de roostersite van het LUMC.
Aanvullende informatie over Geneeskunde staat op de studentenwebsite van de Universiteit Leiden. Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blokken

Start tot arts 6
Zorgstage 3
Van mens tot cel 7
Van cel tot molecuul 6
Van basis tot homeostase 8
Einthoven Science Project 1
Sturing en stofwisseling 7
Hersenen en Aansturing 7

Lijnen

Lijn Beroepsvorming jaar 1 6
Academische en Wetenschappelijke Vorming jaar 1 5
Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 1 1
Lijn Gezondheidsbevordering jaar 1 1
Voortgangstoets 2
Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting GNK

Tweede jaar

Tweede jaar

Inleiding

Jaar twee begint met (engelstalige) blokken die de student vertrouwd maken met de belangrijkste ziektemechanismen zoals ontsteking en nieuwvorming. De cursus farmacologie krijgt tijdens het eerste semester een vervolg en wordt afgesloten met een toets. Na het (engelstalige) blok Academic and scientific education vervolgt de bachelor met vraagstukken blokken. In deze blokken worden verschillende klinische disciplines en basisvakken geïntegreerd. In het tweede jaar zijn dit blokken m.b.t. vraagstukken rond bewegen, borst en nier, buik en geestelijke gezondheid. In de vorm van ‘patient partners’ hebben de studenten contact met patiënten. Het onderwijs in competenties loopt door in het tweede jaar. De competenties blijven gedurende de hele opleiding een centrale rol vervullen in het lijnonderwijs. Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT staat op Blackboard.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 2 is Dr. A.M.J. Langers.
De roosters zijn te vinden op de roostersite van het LUMC.
Aanvullende informatie over Geneeskunde staat op de studentenwebsite van de Universiteit Leiden.
Inhoudelijke informatie staat op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blokken

Mechanisms of disease 1 7
Mechanisms of disease 2 7
Vraagstukken Bewegen 9
Vraagstukken Buik 8
Vraagstukken Borst en Nier 8
Vraagstukken Psychisch Functioneren 5

Lijnen

Lijn Beroepsvorming jaar 2 5
Line Academic Scientific Training Year 2 5
Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 2 1
Lijn Gezondheidsbevordering jaar 2 1
Pharmacology 2
Voortgangstoets 2

Modules for exchange students only

The Line Academic Scientific Training is a module integrated with other modules throughout the year. For international students, who only spend the autumn semester in Leiden, we offer an abbreviated Academic Scientific Training module (below).

Line Academic Scientific Training Year for International students 2

Derde jaar

Derde jaar

Inleiding

Het derde jaar begint met een halve minor, gevolgd door vraagstuk georienteerde onderwijsblokken, zoals ook in het 2e jaar. Je mag pas een halve minor volgen zodra je jaar 1 volledig hebt afgerond. Ontwikkeling van klinisch redeneren en het aanleren van klinische vaardigheden (lijn beroepsvorming) en het CAT (critical appraisal of a topic) project (lijn academisch wetenschappelijke vorming) nemen een centrale plaats in, naast het lijnonderwijs m.b.t. organisatie en samenwerking en gezondheidsbevordering. In het derde jaar vinden ook Vroege Praktijk Contacten (VPC’s) plaats. Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar drie is Mw. Dr. K.J. Neelis.
De roosters zijn te vinden op de roostersite van het LUMC.
Aanvullende informatie over Geneeskunde staat op de studentenwebsite van de Universiteit Leiden.
Inhoudelijke informatie staat op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Course EC Semester 1 Semester 2

Halve minoren

Advanced Fetal and Neonatal Care 15
Biomedical imaging 15
Cellular therapies 15
Clinical immunology 15
Clinical research and practice in child psychiatry 15
Global Health (Cuba) 15
Global Health (NL) 15
Heart and Blood Vessels 15
Immunotherapy of Cancer 15
Infections in Health and Disease 15
Introduction Bio-informatics 15
Medical Education 15
Molecular targets in cancer therapy 15
Sense and non-sense in anesthesiology 15
Spine/skullbase surgery & otolaryngology/audiology 15
Translational Neuroscience 15
Vitality and Ageing 15

Blokken

Clinical problems: Observation, Reflection, Action 7
Clinical problems: from reproduction to adulthood 8
Clinical problems in ageing: diversity and choices 7
Clinical problems in acute care 6
Clinical problems in the general practice setting 6

Lijnen

Line professional development 3
Line Academic and scientific development 3 4
Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 3 1
Line Organisation and Collaboration year 3 1
Voortgangstoets 2