Prospectus

nl en

Line Academic and scientific development 3

Course
2019-2020
 • Keuzevak

 • Contractonderwijs

 • Exchange

 • Study Abroad

 • Avondonderwijs

 • A-la-Carte en Aanschuifonderwijs

 • Honours Class

Toegangseisen

Ingeschreven als student Geneeskunde. Dringend aanbevolen om alle onderdelen van de lijn AWV in jaar 2 te hebben afgerond.

Beschrijving

Het belangrijkste onderdeel van de lijn AWV in jaar 3 van de BA Geneeskunde is het CAT-project waarbij studenten een zgn Critical Appraisal of a Topic (CAT) maken. De CAT gaat uit van een klachten presentatie van een patiënt (klinisch scenario-stap 1) en vanuit dit klinisch scenario wordt een klinische vraag geformuleerd (stap 2). Op basis van de klinische vraag wordt een zoekstrategie (stap 3) geformuleerd om het beste beschikbare onderzoek met betrekking tot de klinische vraag te vinden en deze vervolgens kritisch te beoordelen (stap 4) ten aanzien van onderzoeksopzet en uitvoering aan de hand van voorop gestelde criteria. Vervolgens worden de onderzoeken samengevat (stap 5) en hieruit volgt de beoordeling in de specifieke omstandigheden van de patiënt (i.e. patiëntkarakteristieken, voorkeuren van de patiënt en setting waarin de patiënt wordt gezien)(stap 6) om vervolgens tot een slotconclusie te komen met betrekking tot het beste medisch handelen ten aanzien van dit specifieke klinische scenario (stap 7).
De voorbereiding voor het CAT-project begint in het 1-weeks Blok AWV-3 in januari, waarin theorie aan de orde komt en enkele vaardigheden worden geoefend. Dit blok wordt afgesloten met een toets. Daarna wordt de student gekoppeld aan een arts-in-opleiding-tot-specialist (AIOS) of promovendus die een actueele klinisch probleem zal aandragen. Studenten voeren onder begeleiding de zeven stappen van de CAT uit, presenteren hun bevindingen op de klinische afdeling van de begeleider, en schrijven een verslag.
De toets en de verschillende onderdelen van het CAT-project (proces, presentatie, verslag) vormen samen het cijfer van de lijn AWV.

Leerdoelen

 1. Het vergaren van de (achtergrond) kennis voor het begrijpen van het klinische scenario.
 2. Het bepalen van een klinische vraag vanuit een klinisch scenario.
 3. Het uitvoeren van een literatuuronderzoek.
 4. Het kritisch beoordelen van literatuur: diagnostisch/prognostisch/therapeutisch onderzoek afhankelijk van onderwerp CAT.
 5. Het samenvatten van de kritisch beoordeelde literatuur voortvloeiend uit het literatuuronderzoek.
 6. Het formuleren van een helder antwoord op de klinische vraag (stap 6 & 7).
 7. Het beschrijven van de vervolg stappen op basis van de uitkomst van de CAT.
 8. Het bespreken van de CAT in een gestructureerde presentatie binnen een gestelde tijd.
 9. Het op een adequate manier kunnen beantwoorden van vragen mbt de CAT.
 10. Het kunnen schrijven van een CAT-scriptie met een duidelijke en logisch beargumenteerde structuur en in helder, beknopt, samenhangend, passend en correct Engels.
 11. Het op een effectieve en efficiënte manier plannen van het CAT-project en de daaraan gekoppelde deadlines.
 12. Het op een doelmatige manier overleggen met de begeleider.
 13. Het op een professionele en betrokken manier uitvoeren van het CAT-project.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

E-learning
Responsiecolleges
Werkgroepen
Hoorcolleges
Zelfstudie

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In dit blok gebruiken we voor het kritisch lezen de User’s Guides uit de JAMA:

 • Jaeschke R, Guyatt G, Sackett DL. Users' guides to the medical literature. III. How to use an article about a diagnostic test. A. Are the results of the study valid? Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA. 1994;271:389-391.

 • Jaeschke R, Guyatt GH, Sackett DL. Users' guides to the medical literature. III. How to use an article about a diagnostic test. B. What are the results and will they help me in caring for my patients? The Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA. 1994;271:703-707.

 • Laupacis, A., et al. "Users' guides to the medical literature. V. How to use an article about prognosis. Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA1994; 272:234-7.

 • Guyatt, G. H., D. L. Sackett and D. J. Cook. Users' guides to the medical literature. II. How to use an article about therapy or prevention. A. Are the results of the study valid? Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA 1993; 270:2598-601.

 • Guyatt, G. H., D. L. Sackett and D. J. Cook. Users' guides to the medical literature. II. How to use an article about therapy or prevention. B. What were the results and will they help me in caring for my patients? Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA 1994; 271:59-63.

Vergelijkbare scoreformulieren (die op sommige afdelingen in plaats van de JAMA User’s Guides gebruikt worden voor het beoordelen van artikelen) vind je op https://dcc.cochrane.org/beoordelingsformulieren-en-andere-downloads

Hulpmiddelen bij het literatuuronderzoek:

 • Handleiding literatuuronderzoek: op Blackboard in de module van het CAT-blok

 • Document refereren voor studenten: op Blackboard in de module van het CAT-blok

 • E-learnings op de website van de Walaeus Bibliotheek

 • Sjabloon voor het documenteren van literatuuronderzoek, op Blackboard in de module van het CAT-blok

Hulpmiddelen bij studieopzet of statistische begrippen

 • Rothman KJ. Epidemiology, an introduction. 2nd edition, Oxford University Press

 • Artikelen uit de serie Statistics Notes in het British Medical Journal, geschreven door Bland JM en Altman DG. (1994)

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

CAT-PROJECT@LUMC.NL