Prospectus

nl en

Politiek van de Europese Unie

Course
2019-2020

Beschrijving

Wat is de Europese Unie (EU)? Wat is Europese integratie? Waar komt de EU vandaan? Dit zijn een aantal fundamentele vragen over de EU die we in dit vak zullen behandelen. Tevens zullen we ook een aantal actuele zaken bespreken zoals: wat voor impact zal de Brexit hebben op de Europese Unie? Wat zijn de uitdagingen van de migratie crisis? Is Europese Unie daadwerkelijk aan het afbrokkelen? Is the Europese Unie een slagvaardige actor in de wereld en dichterbij huis? Vragen en twijfels over de onderliggende principes en de toekomst van het Europese integratieproces zijn weer terug naar het publieke domein. Bestaande problemen in de complexe institutionele struktuur van de EU, vage democratische legitimiteit, schijnbaar nodeloos complexe besluitvorming en de afstand van ‘Europa’ van de Europese burger zijn terugkerende onderwerpen in het debat, waarvan sommige al zo oud zijn als het Europese integratieproces zelf. Voor een beter inzicht over de toekomst van de Europese Unie dient men Europese integratie te bestuderen vanuit een historisch, theoretisch en institutioneel perspectief. Dat is wat we in dit vak trachten bereiken.

Leerdoelen

Na afloop van het succesvol afronden dit vak hebben studenten de volgende leerdoelstellingen behaald:
1) Goed begrip hebben van de geschiedenis en de theorie van de Europese integratie;
2) Een beter begrip hebben van de politiek binnen de EU, ontwikkelingen kennen aangaande diverse beleidsterreinen, en een vergelijking kunnen maken tussen de EU en een federale staat;
3) Weten hoe de instellingen van de Europese Unie werken en hoe besluitvorming in elkaar zit op verschillende bereidsterreinen;
4) Actuele kwesties in de Europese Unie in context kunnen plaatsen en daarbij beter kunnen begrijpen;

Het vak is rond drie thema’s georganiseerd. Ten eerste zullen studenten leren over de geschiedenis van de verschillende EU instellingen, zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Ten tweede zullen de colleges aandacht geven aan de theorieën van Europese integratie en hoe deze het besluitvormingsproces trachten te verklaren. Ten derde beschouwen we een aantal actuele onderwerpen die momenteel spelen in de EU zoals de Brexit en vraagstukken over gedifferientieerde integratie, de financiële en migratie crisis alsmede vragen rondom legitimiteit en democratie in de EU.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

140 uur (5 ECTS)
Te volgen colleges: 2 uur per week x 14 weken = 28 uur
Colleges voorbereiden d.m.v. lezen van de te bestuderen stof (3 uur per uur college 28 = 84 uur)
Wekelijks aantekeningen bekijken/ herhalen van de stof (thuis studie) = 7 uur
Studeren voor tentamen = 21 uur
Totaal: 140 uur

Toetsing

Tentamen bestaat uit drie delen:
Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice)

De herkansing bestaat uit twee delen:
Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice)

Blackboard

Blackboard wordt voor deze curus gebruikt om de syllabus rond te delen, (een deel van) het studiemateriaal ter beschikking te stellen, de powerpointslides en voor aanvullende informatie voor het college.

Literatuur

E. Brunet-Jailly, A. Hurrelmann and A. Verdun (Eds) (2018) European Union Governance and Policy Making. A Canadian Perspective, University of Toronto Press [groot aantal hoofdstukken]
N. Nugent (2017) The Government and Politics of the European Union, Palgrave Macmillan, 8th EDITION [enkele hoofdstukken]
Verder verschillende hoofdstukken of artikelen zoals aangegeven op de syllabus
Alle literatuur is in te zien in de Universiteitsbibliotheek (vestigingen Witte Singel of FSW) dan wel via Blackboard of is op het internet vrij beschikbaar. Een uitzondering geld voor de studieboeken die wel beschikbaar zijn via de bibliotheek, maar met gelimiteerde beschikbaarheid.
De studieboeken kunnen via SPIL of andere (online) boekwinkels worden verkregen. Het e-boek is onmiddellijk beschikbaar.

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Timetable

Rooster: Dinsdag 9.15-11.00
Donderdag 9.15-11.00 (soms wordt de les aangeboden in Den Haag op of wel Woensdag of op Vrijdag, zoals aangegeven in de syllabus).

Contact

Docent: Prof Dr Amy Verdun
a.c.verdun@fsw.leidenuniv.nl
Instituut Politieke Wetenschappen
Kantoor: Pieter de la Courtgebouw 5B05