Prospectus

nl en

Political Science (Leiden)

De studie Politicologie biedt een brede academische vorming gericht op het leren begrijpen van politieke processen in nationaal en internationaal verband. Politiek gaat, in essentie, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Politieke instituties structureren en beïnvloeden de uitkomst van het politieke proces. De eerstejaarsvakken geven – mede aan de hand van het Nederlandse politiek bestel, een inleiding in politicologische concepten en theorieën, een overzicht van politicologische benaderingen, onderzoeksvaardigheden en statistiek. Daarnaast worden academische vaardigheden getraind. In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op de deelterreinen van Politicologie, zoals vergelijkende politiek, politieke filosofie en politieke psychologie. In het derde jaar worden naast de vrije keuzeruimte verdiepende vervolgcursussen aangeboden, die ingaan op specifieke thema’s binnen de politicologie.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Year 1

Introductiebijeenkomst 2019 - 2020

Op maandag 2 september 2019 worden de nieuwe bachelorstudenten van het Instituut Politieke Wetenschap welkom geheten door de Onderwijsdirecteur. Deze bijeenkomst vindt plaats van 10.30 -11.00 uur, in zaal SC01 van het Pieter de la Court gebouw (Faculteit Sociale Wetenschappen), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden. De zaal bevindt zich in het souterrain. Wij verzoeken alle studenten op tijd aanwezig te zijn.

Aansluitend start om 11.15 uur het eerste college Nationale Politiek 1, in dezelfde zaal.

Blackboard

Blackboard is een digitale leeromgeving met cursushandleidingen, onderwijsmateriaal en mededelingen van docenten. Meld je aan op Blackboard vóór de start van het vak!

Studenten schrijven zichzelf in voor Blackboard, voor alle vakken en werkgroepen. Zie deze link voor instructies.

Aanmelden voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens

Hoorcolleges en Werkgroepen
Eerstejaars studenten (en recidivisten) worden door het Onderwijs Service Centrum ingeschreven voor de hoorcolleges en werkgroepen in semester 1.
Uiterlijk op vrijdag 30 augustus 2019 kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen.

Vanaf semester 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema:
Blok 3: Van maandag 2 december 2019, 10.00 uur - tot zondag 26 januari 2020, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 2 december 2019, 10.00 uur - tot zondag 22 maart 2020, 23.59 uur

Tentamens
Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Module on Career Preperation Year 1
Mentoraat 0

Blok I

Inleiding Internationale Politiek 8
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel 5

Blok II

Politiek en Beleid 7
Recht 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5

Blok III

Economie voor Politicologen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Inleiding Vergelijkende Politicologie 7

Blok IV

Inleiding Politieke Wetenschap 8
Politiek van de Europese Unie 5

Jaar 2

Aanmelding voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 8 juli 2019, 10.00 uur – tot zondag 25 augustus 2019, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 8 juli 2019, 10.00 uur - tot zondag 20 oktober 2019, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 2 december 2019, 10.00 uur - tot zondag 26 januari 2020, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 2 december 2019, 10.00 uur - tot zondag 22 maart 2020, 23.59 uur

Inschrijving voor werkgroepen uit jaar 1, semester 1, wordt verzorgd door het OSC. Bij de plaatsing van recidivisten in eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met het rooster van jaar 2.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overgangsregelingen jaar 2

Voor specifieke overgangsregelingen per vak voor studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 zie OER 2018/19

Studenten die nog geen derdejaarsvakken hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen het nieuwe derdejaars curriculum.
Studenten die één vervolgcursus/bachelor seminar hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020, volgen 30 EC keuzeruimte en het Bachelor project voor 20 EC.
Studenten die twee vervolgcursussen/bachelor seminars hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen 20 EC keuzeruimte en het Bachelor project voor 20 EC.
Studenten die drie vervolgcursussen hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen 10 EC keuzeruimte en het Bachelor project voor 20 EC.
Studenten die in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 een aantal keuzevakken hebben behaald (en nog geen vervolgcursussen/bachelor seminars) vullen dit aan tot 30 EC aan keuzevakken, daarnaast volgen zij één bachelor seminar (10 EC) en het Bachelor project voor 20 EC.
Studenten die in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 het Bachelor project voor 15 EC hebben afgerond en een of meer vervolgcursussen/bachelor seminars hebben afgerond, vullen het aantal vervolgcursussen/bachelor seminars aan tot drie en hebben 15 EC vrije keuzeruimte, of volgen twee bachelor seminars (20 EC) en 25 EC keuzeruimte.

Informatiebijeenkomsten over jaar 3

Voor alle tweedejaars studenten worden er gedurende het jaar twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de inrichting van je derde jaar. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Donderdag 7 november 2019, 15.15-17.00 uur in zaal SB11

  • Maandag 2 maart 2020, 13.15-15.00 uur in zaal SB11

Informatiebijeenkomst Bachelor Project:

  • Woensdag 13 mei 2020, 15.15 - 17.00 uur in zaal SB11

Voortgangseisen 3e jaar

BSc Seminars: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel

Stage: Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien je minimaal 40 EC van het tweede studiejaar hebt afgerond met inbegrip van het vak MTPO.
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2 Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 7.0. Klik hier voor meer informatie over studeren in het buitenland.

Course EC Semester 1 Semester 2
Module on Career Preperation Year 2

Blok 1

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels 5
Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp 5

Blok 2

Europese Geschiedenis 5
Politieke Psychologie 5

Blok 3

Geschiedenis van de Politieke Filosofie 5
Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Academische Vaardigheden: Data-analyse 5

Blok 4

Analyse van de Internationale Politiek 5
Contemporaine Politieke Filosofie 5
Rationele Keuzetheorie 5

Year 3

Opbouw jaar 3 afstudeerrichting Politicologie

Vrije keuzeruimte (30 ECts)
1 Bachelor Seminar (10 ECts) in blok I, II of III
1 Bachelor Project (20 ECts) in semester I of II

Voor meer informatie over ingangseisen zie het Onderwijs- en Examenreglement

De vrije keuzeruimte van 30 EC in het derde jaar kan worden ingevuld met een studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken.
Zie hiervoor de vakbeschrijving in vrije keuzeruimte jaar 3

Bachelor Seminar

Ingangseis propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie voor verdere informatie de vakbeschrijving).

Inschrijving Bachelor Seminars

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: maandag 8 juli 2019, 10.00 uur tot zondag 25 augustus 2019, 23.59 uur
Blok 2: maandag 8 juli 2019, 10.00 uur tot zondag 20 oktober 2019, 23.59 uur
Blok 3: maandag 2 december 2019, 10.00 uur tot zondag 26 januari 2020, 23.59 uur
Blok 4: maandag 2 december 2019, 10.00 uur tot zondag 22 maart 2020, 23.59 uur

Seminars hebben een maximum aantal deelnemers en vol = vol. Schrijf je dus tijdig in! Bij minder dan 8 deelnemers is doorgang van een seminar niet gegarandeerd.

Bachelor Project:

ingangseis propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp; verder eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijving).

Bachelor Project Informatiebijeenkomsten Leiden

De informatiebijeenkomsten over de Bachelor Projecten vinden plaats op:
Semester I: woensdag 15 mei 2019, 09:00-11:00 in zaal 1A20.
Semester II: woensdag 27 november 2019, 09.00 - 11.00 in zaal 1A20.

Inschrijving Bachelor Project

Inschrijving voor een Bachelorproject is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok I & II: Maandag 15 juli 2019, 10.00 - Zondag 21 juli 2019, 23.59 uur
Inschrijving geschiedt op 'first come, first serve' basis, indien de capaciteit is bereikt worden studenten op een wachtlijst geplaatst. Meer informatie over de inschrijving volgt tijdens de Informatiebijeenkomst.

Blok III & IV:

  • Op woensdag 27 november 2019 staat er een informatiebijeenkomst gepland over de Bachelorprojecten. Meld je hiervoor aan in uSis met studieactiviteitnummer 17233. Tijdens deze informatiebijeenkomst worden alle projecten gepresenteerd. Daarna krijg je de tijd om je te verdiepen in de verschillende projecten en een selectie te maken van de projecten die jouw voorkeur hebben. De korte omschrijvingen van de projecten kun je terugvinden in de Studiegids.

  • maandag 9 december 2019 krijg je een email toegestuurd met een link naar een online formulier. Hierin kun je aangeven aan welk project je het liefst wil deelnemen. Hiervoor heb je de tijd tot en met zondag 15 december 2019 23.59 uur.

  • In de week van 13 januari 2020 krijg je te horen in welk project je bent ingedeeld.

  • In de week van maandag 3 februari 2020 starten alle Bachelorprojecten.

Belangrijke data:

27-11-2019 Informatiebijeenkomst Bachelorprojecten
09-12-2019 t/m 15-12-2019 Geef je voorkeuren door via het online formulier
13-01-2020 t/m 17-01-2020 Bekendmaking indeling projecten
Vanaf 03-02-2020 Start Bachelorprojecten

Overgangsregelingen jaar 3 POL

Voor specifieke overgangsregelingen per vak voor studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 zie OER 2018-2019.

Studenten die nog geen derdejaarsvakken hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen het nieuwe derdejaars curriculum.

Studenten die één vervolgcursus/bachelor seminar hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020, volgen 30 EC keuzeruimte en het Bachelor project voor 20 EC.

Studenten die twee vervolgcursussen/bachelor seminars hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen 20 EC keuzeruimte en het Bachelor project voor 20 EC.

Studenten die drie vervolgcursussen hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen 10 EC keuzeruimte en het Bachelor project voor 20 EC.

Studenten die in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 een aantal keuzevakken hebben behaald (en nog geen vervolgcursussen/bachelor seminars) vullen dit aan tot 30 EC aan keuzevakken, daarnaast volgen zij één bachelorseminar (10 EC) en het Bachelor project voor 20 EC.

Studenten die in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 het Bachelor project voor 15 EC hebben afgerond en een of meer vervolgcursussen/bachelor seminars hebben afgerond, vullen het aantal vervolgcursussen/bachelor seminars aan tot drie en hebben 15 EC vrije keuzeruimte, of volgen twee bachelor seminars (20 EC) en 25 EC keuzeruimte.

Course EC Semester 1 Semester 2
Module on Career Preperation Year 3
Vrije Keuzeruimte Jaar 3 30

Semester I of Semester II: Bachelor Project

Bachelor Project Politicologie 2019-2020 20

Blok 1: Bachelor Seminars

Personalisering van de Politiek (in Nederland) 10

Blok 2: Bachelor Seminars

Democratie in Stad en Dorp 10

Blok 3: Bachelor Seminars

Postcommunistische Transities 10

Bachelor Seminars blok III uit IBO programma:

Analyse van Politiek-Filosofische Teksten 10
Nederland en de Europese Unie 10

Blackboard & Turn it in

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB. Studenten schrijven zichzelf in voor alle vakken op BB. Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Zie deze link voor instructies.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Tijdens je eerste studie jaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor en de studieadviseurs.

Als eerstejaarsstudent van de bachelor Politicologie en de bachelorspecialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je in het eerste semester een docent-mentor toegewezen. Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studie-aanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 wordt je uitgenodigd voor een individueel vervolggesprek. Daarnaast kun je ook uit eigen beweging met je docent-mentor afspreken.

De studieadviseur zal je begeleiden tijdens het tweede semester. De studieadviseur volgt je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten. Je kunt natuurlijk ook zelf contact met de studieadviseur opnemen.

De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Hierin wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Voor zaken die het mentoraat overstijgen (denk hierbij aan persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc.) verzoeken we je, bij voorkeur voor aanvang van het studiejaar, contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. Indien je in de loop van het studiejaar wordt geconfronteerd met onverwachtse problemen moet je direct contact opnemen met je studieadviseur om je situatie te bespreken.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer

Zie onder jaar 1, ‘Mentoraat’ voor meer informatie.