Prospectus

nl en

Mentoraat

Course
2019-2020

Mentoraat

Tijdens je eerste studiejaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor en de studieadviseurs.

In de eerstejaarswerkgroepen bij Inleiding Internationale Politiek, Politiek en Beleid, Inleiding Vergelijkende Politicologie en Inleiding Politieke Wetenschap leer je academische vaardigheden die essentieel zijn om een (sociaal-) wetenschappelijke studie zoals Politicologie of de specialisatie Internationale politiek succesvol te doorlopen en af te ronden.

De werkgroepdocent van de werkgroepen van blok 1 en 2 is tevens je mentor tijdens het eerste semester (blok 1 en 2). Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studieaanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 word je uitgenodigd voor een vervolggesprek. Daarnaast kun je ook uit eigen beweging met je docent-mentor afspreken.
Daarnaast kun je je ook tot je studieadviseur wenden voor begeleiding en advies. De studieadviseur monitort je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten.
De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan.

Groepsbijeenkomsten

Blok I: Introductiebijeenkomst ‘Wat zijn je verwachtingen?’
5 september 2019, 13.00-15.00. Zaal: 1A20
Blok II: Timemanagement en andere studievaardigheden
21 november 2019, 13.00 – 15.00. Zaal: 1A20
Blok III: Extra uitdagingen - je medestudenten aan het woord
14 februari 2020, 11.00 – 13.00. Zaal: SA41
Blok IV: Reflectie op het 1e jaar
9 april 2020, 11.00 – 13.00. Zaal: 1A20

Regeling Bindend Studieadvies

Bij de Universiteit Leiden geldt de Regeling Bindend Studieadvies (regeling BSA). Volgens de regeling moet je als voltijdstudent in het eerste studiejaar minimaal 45 studiepunten (ECTS) behalen. De examencommissie stuurt je in het eerste jaar twee keer een bericht over je studievoortgang. Uiterlijk 31 januari ontvang je van de examencommissie een eerste niet-bindend studieadvies. Uiterlijk 15 augustus ontvang je van de examencommissie het bindend studieadvies.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Voor zaken die het Mentoraat overstijgen (denk hierbij aan persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc.) verzoeken we je om voor aanvang van het studiejaar contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. .

Indien je tijdens het collegejaar wordt gehinderd in je studievoortgang door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden dan kan hier rekening mee worden gehouden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies. Jij moet daar wel zelf tijdig bepaalde zaken voor regelen door zo snel mogelijk je studieadviseur op de hoogte brengen van je omstandigheden (uiterlijk 4 weken nadat de omstandigheden zich hebben voorgedaan).

Studieadviseurs

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer