Prospectus

nl en

Requirements Engineering

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op technieken om de behoeften van software-/productgebruikers in kaart te brengen en op een eenduidige manier vast te leggen. Daarbij worden ook criteria meegenomen die voortkomen uit de organisatie-/omgevingscontext van de gebruikers. Tijdens de hoorcolleges worden gebruikersbehoeften in al hun facetten uiteengezet. Daarnaast komen technieken aan de orde voor:

  • de ‘elicitation’ (het verzamelen) van behoeften,

  • modelleren en documenteren van behoeften,

  • kwaliteitsmanagement van gebruikersbehoeften,

  • management van Requirements Engineering (RE) processen.

In de werkgroepen wordt geoefend met het toepassen van de theorie op basis van praktijk georiënteerde casussen.

Aanbevolen voorkennis: Software Engineering.

Leerdoelen

De student heeft een overzicht van de technieken die gebruikt kunnen worden om behoeften van software-/productgebruikers te achterhalen, te documenteren, te valideren en te onderhouden. De student maakt ook kennis met de wijze waarop de betreffende RE-processen en technieken gemanaged kunnen worden. De student heeft oog gekregen voor de wisselwerking tussen het beoogde systeem/product en de organisatie/omgeving waarin de gebruiker actief is. De student is in staat om de RE-kennis en -technieken toe te passen om een bruikbare behoeftespecificatie te documenteren voor systemen, diensten en producten.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

(hoor)college, werkgroep en opgaven.

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens:

  • Tussententamen (20%)

  • Eindtentamen (50%)

Beide tentamens gaan over het over het onderstaande boek, dat wordt ondersteund door het collegemateriaal. De score van het eindtentamen moet minimaal 5,5 zijn.

Twee practicum opdrachten

  • P1: Create scenarios (10%)

  • P2: Create requirement specification (20%)

De score van elke opdracht moet minimaal 5,5 zijn.

Blackboard

Voor dit college wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

  • Suzanne Robertson & James Robertson, Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, Addison-Wesley Professional, 3rd edition (published 16 Aug 2012), ISBN-10: 0321815742/ISBN-13: 9780321815743.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Opmerkingen

Geen.